Shop Doneer

Jezus' zeven stappen omhoog

Leestijd: 2 min.
Gisteren keken we naar Jezus' zeven stappen naar beneden. Vandaag staan we even stil bij Jezus' zeven stappen omhoog - de volmaakte manier waarop God Hem 'bovenmate verhoogd' heeft (zie Filippenzen 2:9-11):
  1. God heeft Hem bovenmate verhoogd.
  2. God heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam. Er is maar één Naam boven alle naam, en dat is de Naam van Jezus.
  3. In de Naam van Jezus zal elke knie zich buigen. De stappen vier, vijf en zes zijn de verschillende gebieden van het universum waar de knieën zich zullen buigen.
  4. In de hemel.
  5. Op de aarde.
  6. Onder de aarde. De drie grote gebieden van het universum zullen allemaal de verhoging van Jezus gaan erkennen door de knieën te buigen.
  7. Tenslotte zal elke tong belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot eer van God de Vader.
Jezus ging zeven stappen omlaag en ook zeven stappen omhoog, maar Hij moest het doen in die volgorde. Hij kon de stappen omhoog niet zetten voordat Hij de stappen naar beneden had gezet. Kijk eens naar het woordje daarom in vers 9: Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd. Hij gaf Hem de hoogste plaats in het universum.
Jarenlang heb ik gedacht dat het allemaal van tevoren uitgewerkt was. Ik nam aan dat Jezus gewoon bepaalde dingen ging doen en dat God Hem automatisch zou verhogen. Maar ik kwam tot het besef dat ik het mis had. Jezus moest aan bepaalde voorwaarden voldoen om verhoogd te worden. En als het voor Hem een vereiste was eraan te voldoen, geloof me, dan zal het voor jou en mij ook een vereiste zijn!
Paulus introduceerde in dit gedeelte in Filippenzen 2 de vaststelling dat onze houding dezelfde moet zijn als die van Christus Jezus. Hij ging verder met het beschrijven van deze houding: bereid zijn om lager - en lager, en lager - te gaan.
Vers 12, de toepassing op ons leven, begint ook met het woord daarom... Daarom gaat het werken in en voor jou en mij. Het werkte voor Jezus, dus zal het ook werken voor ons. Dezelfde houding die Jezus had moet ook in ons zijn. In Filippenzen 2:12-13 lezen we:
Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.
De nederigheid van vers 8 leidt tot de gehoorzaamheid van vers 12. Trots daarentegen, leidt tot ongehoorzaamheid. Dat was ook de oorsprong van satans opstand. Het werken aan onze zaligheid met vrees en beven is de praktische uitwerking van het principe dat we ons moeten vernederen om verhoogd te worden.

Hemelse Vader, dank U wel dat U zulke diepe, tijdloze principes in mijn leven heeft gelegd en uitgewerkt door het voorbeeld van Uw heerlijke Zoon, Jezus de Messias. Help mij om ieder moment te leven naar Zijn geweldige voorbeeld, zodat Uw naam door mijn leven verheerlijkt wordt. Amen.