Shop Doneer

Jezus zoekt jou persoonlijk

Leestijd: 2 min.
Thema: De parel van grote waarde
De gelijkenis die in de Bijbel direct volgt op het verhaal van de schat in de akker, is de gelijkenis van de parel van grote waarde. Door de eerste gelijkenis leerden we begrijpen hoe ontzettend groot Jezus’ liefde is voor Zijn volk als geheel. Maar de gelijkenis van de parel van grote waarde openbaart ons de mate van Christus’ liefde voor ieder mens persoonlijk. Het is heel belangrijk te beseffen dat God niet alleen maar van ons houdt als deel van een groep, maar ook als individu. Mattheüs 13:45-46:
Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.
Ik geloof dat ook in deze gelijkenis Jezus de koopman is. Hij was niet een toerist, niet iemand die vrijblijvend alleen maar in de etalages kijkt. Nee, Hij was iemand die wist wat Hij wilde en de waarde kende van datgene wat Hij zocht. En toen Hij deze ene parel vond, besloot Hij dat het de moeite waard zou zijn om alles wat Hij bezat te verkopen, om die ene parel te kopen. Hoeveel van ons zouden dat doen? Wie van ons zou één juweel zo waardevol vinden dat hij alles zou loslaten, alleen om die ene parel in bezit te krijgen? Zo is de liefde van Jezus. Onbegrensd, buitensporig, onbegrijpelijk.
De akker kostte evenveel als de parel: namelijk alles wat Hij had. We zullen nu analyseren wat het voor Jezus betekend moet hebben om alles te geven wat Hij had.
Wat symboliseert een parel? In de Bijbel staat de parel onder meer symbool voor lijden. Het is interessant te bedenken dat alle poorten naar het Nieuwe Jeruzalem gemaakt zijn van parels. Dit betekent dat er geen andere weg is naar het Nieuwe Jeruzalem dan de weg van het lijden. Een andere toegang is er niet.
Voor zover ik begrepen heb, ontstaat een parel in de oesterschelp uit irritatie. (De oester kapselt een ‘indringer’- een stukje schelp, steen of ander deeltje dat niet hoort bij die oester – in, en dat is het begin van de parel). De parel is het product van iets wat verkeerd gaat binnenin de oester.
Voordat de parel geschikt is voor verkoop, moet er veel gebeuren. Eerst moet hij van de zeebodem worden opgedoken. Dan moet hij uit de oesterschelp worden gehaald en verschillende bewerkingen ondergaan. Net als met de schat in de akker, kost het veel moeite de parel gereed te maken. Jezus kocht de akker, maar laat het aan Zijn dienstknechten over om de schat klaar te maken. Net zo laat Hij het aan Zijn dienaren over om de parel gereed te maken. Uiteindelijk komt er een gladde, prachtig glimmende parel tevoorschijn.
U hebt ons gezocht, Heer, het is allemaal van U uitgegaan. Ik prijs U voor zoveel genade, en we onderwerpen ons vol vertrouwen aan Uw ‘bewerking’ in ons leven. Amen.