Shop Doneer

Jij bent Gods alles waard!

Leestijd: 2 min.

De afgelopen dagen lazen we dat we ons door het Kruis geliefd en waardevol mogen weten. Vandaag lezen we nog een beeldspraak over liefde, uit Mattheüs 13:45-46. Het is één van de korte getuigenissen:

Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht hij alles wat hij had, en hij kocht hem.

Dit is een beeld van Jezus. Hij is de koopman, die de waarde van parels kent. Hij is geen toerist die zich voor de gek laat houden, maar Hij is een kenner die weet wat Hij wil. Hij zag één parel die zó waardevol was, dat Hij alles verkocht om die te krijgen. Op een simpele manier stel ik mij deze koopman voor als hij thuiskomt bij zijn vrouw. Zij zegt:

  • ‘Waarom ben je van kantoor komen lopen?’
  • ‘Ik heb de auto verkocht.’
  • ‘De auto verkocht? Waarvóór in hemelsnaam?’
  • ‘En dat niet alleen. Ik heb ook het huis verkocht.’
  • ‘Het huis ook? Maar dan moeten we naar het vakantiehuis!’
  • ‘Nee, want dat heb ik ook verkocht. Ik heb alles verkocht wat ik had, omdat ik iets gevonden heb wat zó waardevol is, dat het me alles waard is.’
  • ‘Wat mag dat dan wel zijn?’

Voorzichtig opent hij zijn hand en zegt: ‘Deze parel hier is me alles waard wat ik ervoor gegeven heb.’

Jij bent die parel! Een menselijke ziel. Zelfs al zou niemand anders in de geschiedenis ooit behouden worden, dan zou Jezus toch nog voor jóu gestorven zijn! Zie jezelf als die parel in de hand van de Heer. De Heer zegt tegen jou: ‘Ik heb alles gegeven om jou te kopen. Zoveel beteken je voor Mij. Ik heb voor jou alles gegeven wat Ik had. Je bent prachtig. Je bent perfect. Ik ken de waarde van dingen, en alles wat Ik heb verkocht, haalt het niet bij wat jij voor Mij betekent: jij bent de parel in Mijn hand.’

Laat de wereld jou niet vertellen wat je waard bent, want het kan zijn dat men zegt dat je niets waard bent. Maar je echte waarde is wat God voor je heeft betaald! Het Kruis bepaalt dus jouw waarde. Als je Hem daarvoor gaat danken, zul je merken dat Gods liefde en jouw waarde in Hem dagelijkse werkelijkheid worden in je leven.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de waarheid die ik vandaag in deze overdenking gelezen heb. Laat dit heel diep tot me doordringen, zodat ik steeds dieper thuis raak in Uw liefde en het de basismotivatie wordt voor alles wat ik in mijn leven doe! Dank U dat U mij zo bijzonder liefheeft. Vul mijn hele wezen met dat besef! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Bid om Gods genade, wijsheid, bemoediging en bescherming voor de staf en de zendingswerkers van elk DPM-kantoor wereldwijd. Zij gaan door met hun doelen te verwezenlijken te midden van de pandemie en andere problemen.