Shop Doneer

Jij mag het doen!

Leestijd: 2 min.

Vandaag blijven we nog even hangen bij het verhaal van Mozes, die zijn staf moest vastpakken om Gods gezag zichtbaar te maken en het vonnis te voltrekken aan de slangen van Farao.

We komen bij het volgende gedeelte, nadat Mozes de staf had vastgepakt. Wat deed hij toen hij terug was in Egypte? Hij strekte de staf uit. Hij maakte gebruik van het gezag in de staf. Ik denk dat wij hetzelfde moeten doen. Wij moeten het geschreven Woord van God nemen en het uitstrekken in elke situatie waar het gezag van God nodig is.

Eén van de manieren om het gezag van God in een bepaalde situatie zijn werk te laten doen, is in geloof Gods Woord te proclameren. Ik zeg niet dat het de enige manier is, maar volgens mij is het in vergelijking met vele andere methoden, wel de meest effectieve manier: proclameren in geloof en onder de zalving van de Heilige Geest.

Zoals je je zult herinneren, moeten Woord en Geest samengaan. Wanneer deze twee samengaan, wanneer Gods adem, Gods Geest, via onze mond het Woord van God voortbrengt, kunnen we het in een bepaalde situatie zijn werk laten doen. Op die manier krijgt het woord al het gezag van de almachtige God voor die situatie.

Dus vervolgens stapte God van zijn troon af, nam de staf uit Mozes' hand en zei: ,,Mozes, ik zal het zelf doen." Dat is wat velen van ons - naar mijn mening - inderdaad verwachten. Maar niets is minder waar! God zegt: ,,Jij hebt de staf, dus jij moet het doen." Maar in het boek Exodus wordt toch gesproken over de staf van God? Ja, het was Gods staf, maar Mozes moest hem gebruiken. Mozes strekte hem uit. En niet alleen Mozes, ook Aäron. Het maakte geen verschil of Mozes het deed of Aäron. Het was de staf die het werk deed.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat ik mij ook in toenemende mate bewust wordt van het gezag dat Uw Woord heeft - gewoon omdat het Uw Woord is - en dat ik verantwoordelijk ben om dat gezag aan te wenden en toe te passen in elke situatie! Leid mij hierin door Uw Heilige Geest. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.