Shop Doneer

Kanalen van geestelijk leven

Leestijd: 2 min.
De geest van een mens is een ​lamp​ van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. (Spreuken 20:27)

Als de geest van de mens wordt teruggebracht in eenheid met God, en de Heilige Geest komt binnen om die lamp te vullen, dan wordt die lamp in het binnenste van de mens aangestoken en verspreidt Gods Licht zich door zijn hele binnenste. Hij bevindt zich dan niet langer in de duisternis. Daarnaast wordt de wedergeboren geest een kanaal waardoor de Heilige Geest kan werken in de wereld om ons heen. Jezus zei:

Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de ​Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de ​Heilige​ ​Geest​ was er nog niet, omdat ​Jezus​ nog niet verheerlijkt was. (Johannes 7:38-39)

Nadat de Heilige Geest op de Pinksterdag werd uitgestort, werd de wedergeboren geest van de mens veranderd in een kanaal of rivierbedding, waardoor rivieren van levend water de wereld in kunnen stromen. Dit is een geweldige verandering, want vlak voordat Jezus bovenstaande uitspraak deed, zei Hij:

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. (vers 37)

Dus de wedergeboorte en inwoning van de Heilige Geest brengt een geweldige verandering teweeg: een mens die zelf dorstig was en niet eens genoeg had voor zichzelf, wordt nu een kanaal waardoor stromen van geestelijk leven kunnen stromen naar de behoeftige, dorstige wereld om hem heen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U zich met mij verbindt. Ik spreek uit dat ik een kanaal zal zijn waardoor de Heilige Geest rivieren van geestelijk leven doet stromen naar de wereld om mij heen die in nood is en dorst heeft. Ik ben één met God en één geest met Hem. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.