sluit
Shop Doneer

Kanalen van geestelijk leven

Leestijd: 1 min.
De geest van de mens is de lamp van de Heer, onderzoekend alle innerlijke delen van zijn wezen (Spreuken 20:27, NASB).
Als de geest van de mens wordt teruggebracht in eenheid met God, en de Heilige Geest komt binnen om die lamp te vullen, dan wordt die lamp in het binnenste van de mens aangestoken en verspreidt Gods licht zich door zijn hele binnenste. Hij bevindt zich dan niet langer in de duisternis. Daarnaast wordt de wedergeboren geest een kanaal waardoor de Heilige Geest kan werken in de wereld om ons heen. Jezus zei:
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.) (Johannes 7:38,39).
Nadat de Heilige Geest op de pinksterdag werd uitgestort, werd de wedergeboren geest van de mens veranderd in een kanaal of rivierbedding, waardoor rivieren van levend water de wereld in kunnen stromen. Dit is een geweldige verandering, want vlak voordat Jezus bovenstaande uitspraak deed, zei Hij:Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.Dus de wedergeboorte en inwoning van de Heilige Geest brengt een geweldige verandering teweeg: een mens die zelf dorstig was en niet eens genoeg had voor zichzelf, wordt nu een kanaal waardoor stromen van geestelijk leven kunnen stromen naar de behoeftige, dorstige wereld om hem heen.

Dank U Heer, dat U zich met mij verbindt. Ik proclameer dat ik een kanaal zal zijn waardoor de Heilige Geest rivieren van geestelijk leven doet stromen naar de wereld om mij heen die in nood is en dorst heeft. Ik ben één met God en één geest met Hem. Amen.