Shop Doneer

Keer je af van de dwaasheid

Leestijd: 2 min.

Vrouwe Dwaasheid is onrustig, louter onverstand: zij heeft nergens weet van. Zij zit bij de deur van haar huis, op een troon, op de hoogten van de stad om naar de voorbijgangers op de weg, die rechtdoor willen gaan, te roepen: Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hiernaartoe afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij: Gestolen water is zoet, en in het geheim genuttigd brood is aangenaam. Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen, haar genodigden liggen in de diepten van het graf. (Spreuken 9:13-18)

Dit beeld van wat de Bijbel hier noemt ‘Vrouwe Dwaasheid’ leert mij één ding. Het zegt dat de Dwaasheid ons iets aanbiedt voor minder dan de werkelijke prijs. Mensen zijn onderweg naar hun legitieme doelen, en de Dwaasheid dringt zich aan hen op door te suggereren dat, als ze naar haar kant komen en van haar gaan kopen wat zij in de aanbieding heeft, ze voor een speciaal prijsje klaar zijn.

Persoonlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat er in het geestelijk leven beslist geen ‘koopjes’ te halen zijn. God onderhandelt niet met ons. Hij biedt geen koopjes aan. Hij geeft geen korting. En mocht je ooit eens iemand vinden die geestelijke dingen aanbiedt tegen korting, pas dan op: het is geen oprecht aanbod. Het komt van de Dwaasheid en is bedrieglijk.

Geestelijke zegeningen hebben een prijs. Geestelijke rijkdommen hebben een prijs. Die prijs is tweeledig: toewijding en discipline. De Dwaasheid kent geen discipline. Ze probeert je wijs te maken dat je er ook wel kunt komen zonder discipline, dat je je leven niet werkelijk hoeft toe te wijden. Luister niet naar haar, ze wil je misleiden en zal je van de rechte weg afbrengen.


Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw wijsheid mij voortdurend leidt en dat ik geen moment hoef te vertoeven of luisteren naar ‘Vrouwe Dwaasheid’…Ik prijs U voor Uw hand die op mij is en mij steeds houdt op Uw pad. Amen


Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • In december heeft Facebook onze pagina moeten afsluiten om één of andere reden. We hebben alle passende pogingen gedaan op hem weer open te krijgen; bid om een positieve uitslag.
  • Bid voor Caroline, die probeert meer volgers te krijgen op Twitter en Instagram, en ook op Facebook als dat weer open is.
  • Bid voor de afronding van de video-vertalingen in de Pulaar taal in Guinee (West Afrika); bid dat dit onderwijs velen zal zegenen in dit moslimgebied.