Shop Doneer

Keer je af van het kwade, sluit geen compromis

Leestijd: 3 min.

We zagen gisteren in het eerste hoofdstuk van Spreuken dat de Wijsheid haar vurige beroep doet op de mensheid. De harten en wegen van de mensen zijn helaas niet veranderd sinds de tijd waarin de Bijbel werd geschreven.

Maar God is (gelukkig) ook niet veranderd. Vandaag spreekt Hij nog steeds tot miljoenen mensen en zegt in wezen: 'Stop! Denk na over je wegen! Luister even, want Ik heb een goed advies voor jou. Ik heb raad. Ik ben bereid je iets te leren wat Mijn zegeningen ten volle in jouw leven zal brengen en waarborgen.'

De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. (Spreuken 8:13)

Opnieuw spreekt hier de Wijsheid - ze vertelt ons: het karakter van de vreze des Heren is, het kwade te haten. Door de hele Bijbel heen zien we steeds opnieuw dat de vreze des Heren geen enkel compromis met het kwade toestaat. Als we de vreze des Heren hebben, zullen we op geen enkele manier het kwade toelaten of er een compromis mee sluiten. In plaats daarvan zullen we het kwade haten, het verwerpen en geen enkele ruimte geven in ons leven.

Nog een feit dat in het bovenstaande vers wordt herhaald en wat we al eerder zagen, is dat de vreze des Heren duidelijk zal worden door de manier waarop we onze mond en onze tong gebruiken. De Wijsheid zegt: De vreze des Heeren is het kwade te haten; een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. De vreze des Heren zal ons leiden in het gebruik van onze tong.

Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des HEEREN keert men zich af van het kwade. (Spreuken 16:6)

Dezelfde waarheid komt opnieuw naar voren: de vreze des Heren geeft geen enkele ruimte aan een compromis met het kwade. Degenen die de vreze des Heren hebben, zullen het kwade haten; het is hun innerlijke houding. We moeten ons afkeren van het kwade. Je afkeren van het kwade is een uiterlijke daad, zonder ruimte voor een compromis.

De vreze des Heren vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort. (Spreuken 10:27)
In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. (Spreuken 14:26)

Als we de vreze des Heren ontwikkelen, zullen we een sterk vertrouwen hebben voor de toekomst. We zullen niet gauw bang zijn of overstuur raken. God belooft een schuilplaats te zijn voor onze kinderen. Als wij kiezen voor leven en zegen, dan zal deze beslissing onze nakomelingen beïnvloeden.

Gebed van de dag

Heer, voor mijn eigen leven en dat van mijn kinderen en kleinkinderen, besluit ik te kiezen voor de vreze des Heren als richtsnoer; doe hen opgroeien in de grote gerustheid en geloof en vertrouwen in de toekomst, dat alleen de vreze des Heren geeft. Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.