Shop Doneer

Voor krachtig gebed: ken je Bijbel!

Leestijd: 2 min.
We hebben gisteren een begin gemaakt met de 'stappen naar overwinning', die we kunnen leren uit het verhaal van Koning Josafat. De eerste twee stappen waren 1. vasten, en 2. samenkomen in gemeenschap met andere gelovigen, om je in geestelijke eenheid samen te wenden tot God, om zo de overwinning op basis van Jezus' bloed, toe te passen. Vandaag kijken we naar de derde essentiële stap om geestelijke overwinning tegemoet te kunnen zien...
3. Gebed/getuigenis
De derde belangrijke stap vinden we in 2 Kronieken 20, beginnend bij vers 5:
Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, en zei: HEERE, God van onze vaderen... (2 Kronieken 20:5-6)
Josafat bad. We lezen hier niet zijn hele gebed, dat nog zeven verzen doorgaat - maar het is een voorbeeldgebed. Waarom? Omdat hij volledig bad op basis van het geschreven Woord van God. Josafat herinnerde God aan Zijn Woord en Zijn beloften. Daarna zei hij eigenlijk: ,,We doen nu een beroep op wat U heeft beloofd."
Zoals ik al vaak heb onderwezen vanuit het gebed van David in 1 Kronieken 17, vinden we een belangrijke sleutel in wat David zegt in vers 23: ,,Nu dan, HEERE,... doe zoals U gesproken hebt." Als je de Heer kunt houden aan wat Hij heeft gezegd, dan kun je ervan verzekerd zijn dat Hij het ook doet. Maar als je bidt, maar daarbij het geschreven Woord van God negeert, dan zal je gebed zwak en onzeker blijven. We kunnen er niet omheen; voor krachtig gebed moeten we onze Bijbel kennen! Je kunt bijvoorbeeld niet getuigen of proclameren wat het Woord zegt over het bloed, als je überhaupt niet weet wat het Woord daarover zegt. Je kunt onmogelijk bidden op basis van het Woord, als je het Woord niet kent.
Josafat kende het Woord van God. Hij kende de openbaring van zijn tijd, en hij bad op basis van die openbaring. Hij herinnerde God aan vroegere gebeurtenissen. Hij herinnerde God aan Zijn beloften. Daarna zei hij als het ware: ,,Heer, nu is het aan U."
Voor ons is het ook belangrijk dat we de Bijbelse openbaring voor onze tijd kennen, en op basis daarvan kunnen we krachtig bidden, op basis van die heerlijke Bijbelse belofte in Jeremia 1:12, waar God belooft: Ik waak over mijn Woord om dat te doen! Laten we dus zorgen dat we de Bijbelse openbaring van Gods beloften kennen en bij de hand hebben, om God als het ware te herinneren aan wat Hij heeft beloofd. In deze Bijbeltekst moedigt de Heer Zijn kinderen aan om dit toch vooral te doen... Dat maakt ons gebed, wanneer het gebaseerd is op Gods beloften uit de Bijbel, krachtig en effectief.
Laten we Gods beloften maken tot ons getuigenis in de realiteit van onze wereld vandaag!

Heer, dank U wel dat in Christus Jezus al Uw beloften ja en amen zijn. Dank U dat ik rotsvast mag blijven vertrouwen dat alles wat U gesproken heeft in Uw Woord, ook zal gebeuren, omdat U Zelf erover waakt om het te doen! Heer, ik prijs U voor die heerlijke genade!