Shop Doneer

Kies de zegen! Luister naar God...

Leestijd: 3 min.

Vandaag gaan we nog wat dieper in op de principes van zegen of vloek. Ik begin met een korte samenvatting van de zegeningen en vloeken uit Deuteronomium 28. Je kunt overwegen dit hoofdstuk uit de Bijbel eerst een keer voor jezelf te lezen en besluit dan daarna of je het met mijn samenvatting eens bent.

Eerst de zegeningen:

 • Persoonlijke eer - Hiermee bedoel ik erkenning en bevestiging, geëerd worden.
 • Vruchtbaarheid / reproductiviteit - Iemand wiens leven reproductief en vruchtbaar is op ieder vlak van zijn bestaan; lichamelijk, geestelijk, financieel, relationeel en creatief.
 • Gezondheid - De meeste mensen beseffen niet wat een enorme zegen hun gezondheid is, tot het moment dat ze ziek worden. Dan wens je dat je God vaker had gedankt voor de zegen van gezondheid.
 • Voorspoed of succes - Voorspoed heeft in de Bijbel een andere betekenis dan die de moderne Westerse mens eraan geeft. Het gaat niet om luxueus leven of een overvloed aan lichamelijk genoegen, maar het bereiken van Gods doelen en erin slagen Zijn wil te doen. In Jozua 1:8 belooft de Heer aan Jozua dat hij voorspoedig zal zijn in alles wat hij onderneemt en dat hij succesvol zal zijn. Toch bracht deze leider van de Israëlieten veel van de daaropvolgende jaren door met het voeren van oorlog, altijd blootgesteld aan gevaar, slapend in het open veld, en onderworpen aan de ontberingen die elke oorlogssoldaat ondergaat.
 • Overwinning - Zegeningen brengen overwinning in ieder conflict dat we tegemoet treden in de wil van God.
 • Het hoofd zijn en niet de staart. Ooit vroeg ik de Heer om me het verschil tussen deze twee duidelijk te maken. Hij gaf me een eenvoudig antwoord: ,,Het hoofd neemt de beslissingen en de staart wordt alleen maar meegesleept.'' Mag ik je vragen hoe jouw leven eruitziet? Ben jij een hoofd of een staart? Neem jij zelf de beslissingen? Worden je plannen en projecten succesvol afgerond? Of ben je voornamelijk het slachtoffer van druk, spanningen, situaties en omstandigheden die je meesleuren, zonder dat je weet je nog meer te wachten staat?
 • Gezonde controle hebben; Boven de situatie staan en niet eronder zitten. Dit is nauw verwant aan het hoofd zijn en niet de staart.

De vloeken uit Deuteronomium zijn in essentie het tegenovergestelde van de zegeningen:

 • Vernedering (i.p.v. persoonlijke eer / aanzien)
 • Mislukking of onvruchtbaarheid (het tegenovergestelde van reproductiviteit). Vrijwel altijd zijn hardnekkige mislukking en ook onvruchtbaarheid gevolgen van een vloek.
 • Allerlei ziekten. Eén categorie van ziekten die in het bijzonder kunnen wijzen op een vloek, zijn ziekten die 'erfelijk' worden genoemd en die van generatie op generatie overgaan.
 • Armoede en mislukkingen.
 • Nederlaag. Precies het tegenovergestelde van de zegen van overwinning
 • De staart zijn en niet het hoofd.
 • Eronder zitten - geen controle hebben...

Geconfronteerd met deze door God voorzegde zegeningen en vloeken (voor hen die niet naar Hem luisteren en zich niet houden aan Zijn verordeningen), wordt ons zeer duidelijk dat Gods weg toch echt de beste is die wij kunnen kiezen. Laten we er ernst mee maken om nauwgezet te luisteren naar Gods Woord, zodat die prachtige, rijke, Goddelijke zegeningen die Jezus heeft betaald door Zijn offer aan het kruis, ons deel wordt!

Gebed van de dag

Heer Jezus, wat is het toch een unieke zegen om U toe te behoren. Dit betekent automatisch dat ik zal luisteren naar Uw stem en doen wat U zegt, zodat ik de rijkdom van Uw zegen in mijn leven mag kennen! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.