sluit
Shop Doneer

Kies voor het leven

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 90

Kies voor het leven
Ik zal niet sterven maar leven, en ik zal de werken van de HEERE vertellen. (Psalm 118:17)
Het is heel belangrijk dat we positief in het leven staan – dat we niet negatief of pessimistisch zijn, dat we niet gericht zijn op de dood.
In de levens van veel mensen heb ik gezien dat één van de meest cruciale vergissingen die iemand kan maken, is dat hij of zij dingen zegt als: ‘ik wilde dat ik dood was...’ Zo’n uitspraak kan de deur openzetten voor allerlei duistere en negatieve krachten die je gedachten gaan beïnvloeden.
Zulke gedachten – soms ingegeven door moeilijke omstandigheden, kunnen je denken gaan beheersen en wat begon als een losse opmerking, kan leiden tot een tragisch einde. Blijf daar alsjeblieft weg met je gedachten!
Mozes sprak tot de kinderen van Israël de volgende woorden: ‘…het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht’.
Ben jij je ervan bewust dat het leven een keuze van je vraagt? We kunnen ons niet passief en willoos aan de omstandigheden overgeven en zeggen: het komt zoals het komt. Daar kunnen we toch niet zoveel aan veranderen; het is nu eenmaal zoals het is!
Maar God zegt: Ik houd je een keuze voor… Aan de ene kant staan leven en zegen, aan de andere kant staan dood en de vloek. Als God ons een keuze voorhoudt, dan moeten wij die keuze maken! Niet kiezen is ook een keuze; dat betekent kiezen voor het verkeerde.
Kies dan het leven, opdat u leeft; u en uw nageslacht.
Heer, dank U wel dat U mij in deze overdenking bewust maakt van een zeer belangrijke keuze, en niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn kinderen en voor hun kinderen! Met dit gebed doe ik ook voorbede voor hen! Opdat zij ook volop de rijkdom zullen kennen van een leven met U! Amen.