sluit
Shop Doneer

Kijk recht vooruit

Leestijd: 1 min.

Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. Baan het spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade! (Spreuken 4:25-27)

In de tweede wereldoorlog waren deze woorden eens deel van de orders die Generaal Montgomery gaf aan het Achtste Britse Leger in Noord Afrika. Destijds diende ik bij de medische troepen in dit leger. De Britse en Geallieerde legers waren in opmars; de asmogendheden trokken zich terug naar het westen, weg van Caïro, en tijdens hun aftocht lieten ze een onvoorstelbaar grote hoeveelheid booby traps achter.

Als voorbeeld: een leeg blik kon vol met explosieven zitten; of aan een vulpen was een explosief vastgemaakt. Als je tegen dat blik zou schoppen zou het ontploffen en je voet eraf blazen. Zou je de pen oppakken, dan zou hij exploderen en je hand eraf rukken. Daarom gaf Generaal Montgomery dat bevel: ‘Keer je voet af van het kwade, kijk recht vooruit, baan (met je ogen) het spoor voor je voet’.

Ik geloof dat dit ook geldt voor ons leven als christen. De duivel heeft ontelbaar veel booby traps op ons pad gezet, en als we ook maar voor één moment afwijken van het pad dat God ons heeft gewezen, dan kunnen we geblesseerd raken door één van die valstrikken van de duivel.

Dus kijk recht vooruit, houd je doel voor ogen, loop op een rechte, gebaande weg. Laat je niet afleiden. Trap niet in de booby traps van de duivel. Wijk niet af, want als je dat doet, dan kun je ernstig gewond raken. Dat is de goede raad die de Bijbel ons geeft, een raad die bovendien door ervaring beproefd is gebleken.


Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik mag doen wat Paulus ook aanraadt in Fil. 3:14: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

PERU

  • Bid dat de doorgaande vertaling en opname van Dereks radioprogramma’s in de Ayacucho Quechua-taal succesvol zal zijn en volgens schema af zal zijn.
  • Bid dat degenen die hierbij betrokken zijn bemoedigd worden en gemotiveerd zullen zijn.