sluit
Shop Doneer

Kinderen en mede-erfgenamen

Leestijd: 2 min.
Weekthema:
Ik ben geadopteerd als kind van God
In Romeinen 8:15-17 schrijft Paulus aan de christenen in Rome wat voor hen beschikbaar is door hun geloof in Christus:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, althans wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Het woord 'abba' is het Aramese of Hebreeuwse woord voor 'papa'. We hebben het hier dus over een intieme relatie met God de Vader, die we mogen aanspreken met 'papa'. De Geest van God zelf geeft ons de zekerheid en het vertrouwen dat we dat inderdaad mogen doen.
De Bijbel leert ons dat we Gods kinderen zijn, maar de Heilige Geest bevestigt die waarheid voor ieder van ons persoonlijk in ons hart. Je bent Gods kind! En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. We zijn tot erfgenamen van God gemaakt en mede-erfgenamen met Christus. Waar veel mensen echter gemakkelijk overheen lezen, is dat we als kinderen van 'Papa Vader' niet alleen delen in Jezus' heerlijke erfenis, maar ook in zijn lijden. Bedenk dat iedere parel een product is van grote druk en spanning. (Een parel ontstaat doordat een oesterschelpdier probeert een indringer - een zandkorrel of een ander scherp object - in te kapselen, om zo de leefsfeer binnen zijn schelp weer veilig te maken. De pijn van het pareldier is dus de directe aanleiding voor het vormen van een parel. En ook wij delen dus niet alleen in de overwinning van Jezus, maar ook in zijn pijn en lijden.) Een ander aspect aan het mede-ergenaam zijn is ook heel belangrijk om te begrijpen. Het betekent niet dat we allemaal een heel klein stukje van de totale erfenis zullen krijgen. Het betekent dat Jezus, als de eerste Zoon van God, de totale erfenis ontvangt en dat wij in Hem mogen deelhebben aan die totale erfenis. Ieder van ons heeft recht op de volledige erfenis; de erfenis van Jezus. De wet van Gods koninkrijk is altijd delen. We grijpen niet naar ons eigen deel, maar we delen samen in alles wat God de Vader en God de Zoon samen hebben.

Dank U Heer, dat U mij in uw liefde heeft uitgekozen. Ik proclameer dat ik een kind van God ben en een mede-erfgenaam met Christus, in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn lijden. Dank U, dat U mijn daar de kracht voor geeft. Ik ben door U aangenomen als een kind van God. Amen.