Shop Doneer

Klaar om te gaan!

Leestijd: 2 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
Een volgend onderdeel van onze wapenrusting uit Efeze 6 zijn onze sandalen.
De schoenen die Romeinse legionairs gewoonlijk droegen, waren sterke, zware sandalen, met riemen om ze vast te maken. Met leren veters werden ze meestal vastgebonden tot halverwege de kuit. Ze vormden een belangrijk onderdeel van de uitrusting, omdat de soldaat er in stevig tempo lange afstanden mee kon afleggen. Ze maakten hem mobiel. Zo was hij ieder moment beschikbaar voor zijn commandant, waar en wanneer die hem maar nodig had in de strijd. Denk bij deze tekst dus aan schoenen als het beeld van mobiliteit en onmiddellijke beschikbaarheid voor je commandant, de Heer Jezus Christus. Deze gedachte werd op een bepaald moment heel concreet voor mij.
In de Tweede Wereldoorlog diende ik twee jaar lang als hospik in het veldhospitaal van het Britse leger in de woestijn van Noord Afrika. Soms werkten we samen met een gewapende divisie, omdat we dichtbij de vijandelijke linies lagen. In de woestijn is het soms moeilijk – zeker ’s nachts - om precies te weten waar de vijandelijke linies zijn, omdat de strijd zich voortdurend verplaatst. In zulke situaties gaf de commandant ons altijd opdracht om onze laarzen ’s nachts aan te laten. De reden ligt voor de hand. Als je ’s nachts wakker moet worden uit een diepe slaap, ben je gewoonlijk niet op je best. Als je dan je laarzen niet aan hebt, kun je in de verwarring om je heen waardevolle minuten verliezen met het zoeken, aantrekken en dichtknopen van je laarzen. Maar als je je laarzen al aan hebt, dan ben je direct beschikbaar.
Dit geldt ook voor de schoenen van onze geestelijke wapenrusting. De schoenen heten ‘de bereidvaardigheid van het Evangelie’. Met andere woorden: we staan klaar om te gaan. Als christen moeten we het Evangelie goed en helder begrijpen en het kunnen uitleggen, erover kunnen getuigen. Veel christenen beweren wedergeboren en gered te zijn, maar kunnen niet uitleggen hoe dat gebeurd is of hoe iemand anders die redding ook kan gaan ervaren. Dat is belangrijk. En natuurlijk hoort bij dat getuigenis ook: ‘u zult Mijn getuigen zijn…’ (Handelingen 1:8). De bereidvaardigheid van het Evangelie betekent dus niet alleen dat we op ieder moment paraat zijn om te vertellen over Jezus’ liefde, we moeten ook op ieder moment klaar staan om het ‘praktisch’ maken door onze daden, door wie we zijn en wat we doen...
Ik geloof dat ‘klaar staan’ betekent dat we Gods Woord bestuderen, kennen, teksten uit ons hoofd leren, zodat we in staat zijn het Evangelie helder en logisch uit te leggen en het getuigenis van Zijn liefde te delen, in woord en praktijk. Het betekent dus ook dat we bereidvaardig zijn om dat Evangelie praktisch te maken; mensen waar nodig behulpzaam zijn vanuit Gods liefde.

Vader, dank U wel voor de speciale schoenen die U mij heeft gegeven, om voortdurend klaar te zijn om het evangelie te delen, met een hoofd dat vol is van Uw heerlijk woorden van Waarheid, en met handen en voeten die bereidvaardig zijn om het Evangelie van Uw redding en liefde praktisch vorm te geven. Leidt U mij naar mensen toe die gewillig zijn om Uw Evangelie te ontvangen. Amen.