Shop Doneer

Kom binnen, je bent welkom!

Leestijd: 3 min.

Het Nieuwe Testament vertelt ons niet wat er in Jezus omging toen Hij aan het kruis hing, maar het Oude Testament wel. We gaan terug naar psalm 69:

Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. (Psalm 69:21-22)

Een gewone kruisiging zou niet zo'n snelle dood hebben veroorzaakt. Dit wordt trouwens bevestigd in het Nieuwe Testament:

Jozef van Arimathea kwam, een aanzienlijke raadsheer, die zelf ook het Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen.

En Pilatus verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. (Markus 15:43-45)

Normaal gesproken zou Jezus dus niet zo snel gestorven zijn. De twee dieven moesten gedood worden door de soldaten. We mogen dus uit Psalm 69 plus het verslag van het Nieuwe Testament afleiden dat Jezus niet stierf aan de kruisiging, hoewel dit Hem uiteindelijk zou hebben gedood, maar aan een gebroken hart. Het is belangrijk dit te beseffen. Wat brak Zijn hart? Afwijzing door Zijn Vader - de ultieme afwijzing... Hij doorstond dit zodat wij de Vaders acceptatie konden ontvangen. We keren terug naar Mattheüs 27:50-51:

Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën...

Het voorhangsel van de tempel, die de heilige God afgescheiden hield van de zondige mens, werd in tweeën gescheurd. Dit was als een proclamatie: De mens kan nu aanvaard worden! Jij en ik kunnen door Jezus' offer Gods aanvaarding ontvangen. Bovendien, het scheurde stuk van boven naar beneden, zodat niemand ooit zou kunnen verzinnen dat een mens het heeft gedaan. God deed het.

Het gescheurde voorhangsel is de uitnodiging van de Vader aan jou en mij en aan ieder die in Jezus gelooft: ,,Kom binnen, je bent welkom! Mijn Zoon heeft jouw afwijzing ondergaan zodat Ik jou Mijn acceptatie kan geven.''

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft... (Efeziërs 1:3-4a)

Zie je dat deze eerste, maar ook de uiteindelijke keuze, niet de onze is, maar die van God? Beeld jezelf niet in dat jij bent gered omdat jij daarvoor koos! Je bent gered omdat God jou heeft gekozen en omdat jij op die keuze hebt gereageerd. Misschien verander jij weleens van gedachten, maar God niet.

.. opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. (vers 4b)

Wat een heerlijke gedachte! Als mijn redding niet gebaseerd zou zijn geweest op Gods keuze, dan zou ik nooit het vertrouwen hebben gehad dat ik heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht mag staan. Het is echter Gods keuze, niet de onze. Vaak wordt de verkeerde nadruk gelegd in de manier waarop het evangelie tegenwoordig wordt gebracht. Daarbij hangt alles af van wat wij doen. Het is waar dat we moeten kiezen, maar we zouden nooit een keuze hebben, als God ons niet in de eerste plaats had uitgekozen. Je zult ontdekken dat je als christen veel zekerder wordt, als je jouw relatie met God niet baseert op wat je doet, maar op wat God heeft gedaan. God is zoveel betrouwbaarder dan jij en ik!

Gebed van de dag

O, hemelse Vader, wat een heerlijke zekerheid heeft U mij toch gegeven in het offer dat Uw Zoon Jezus voor mij bracht! Dank U Vader, dat Uw liefde voor mij niet gebaseerd is op wat ik doe, maar op de prijs die Uw Zoon voor mij heeft betaald. Daarom wil ik U dienen Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.