Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Kom in eerbiedige onderwerping

Leestijd: 1 min.
Thema: Leer bidden

De komende week zullen we kijken naar acht voorwaarden uit de Bijbel om God in gebed te naderen op een manier die beantwoord gebed dichterbij brengt. Dit zijn basisvoorwaarden, de eerste stappen op weg naar gebedsverhoring. Vandaag beginnen we met de eerste: Eerbiedige onderwerping.
Zoals we zagen, spreekt Hebreeën 5:7 over Jezus’ leven op aarde, en hoe Hij bad:
Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. (NBV)
Al eerder bestudeerden we het eerste deel van dit vers vanuit het gezichtspunt van Jezus als ons voorbeeld van een priester, en hoe Jezus tijdens zijn leven op aarde gebeden en smekingen offerde aan de Vader. Maar aan het einde van dit vers lezen we nog iets anders dat heel belangrijk is. Er wordt ons daar verteld waarom God de Vader altijd de gebeden van zijn Zoon verhoorde, namelijk vanwege zijn diep ontzag voor God. In de Engelse vertaling staat hier ‘eerbiedige onderwerping’. Dat is de eerste voorwaarde om God te naderen.
Hoe kwam dit diepe ontzag of deze eerbiedige onderwerping van Jezus tot uitdrukking? De schrijver van de Hebreeënbrief verwijst naar het moment dat Jezus aan het bidden was in de tuin van Getsémané. Die gebeurtenis staat in Matteüs:
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. … Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. (Matteüs 26:39-42)
Eerbiedige onderwerping houdt dus in dat je tegen de Vader zegt: „Niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt. Uw wil zal geschieden.” Het betekent afstand nemen van onze eigen wil, en Gods wil omarmen.

Vader, ik onderwerp me aan U. Ik heb diep ontzag voor U. Daarom neem ik afstand van mijn wil en omarm Uw wil. Amen.