Shop Doneer

Kom vrijmoedig!

Leestijd: 2 min.

We kunnen vrijmoedig tot Gods troon komen, omdat het een troon van de genade is. We komen niet op basis van onze verdiensten, maar in de naam van Jezus, met lofprijs en dankzegging. We komen vrijmoedig en zonder veroordeling, omdat God ons heeft uitgenodigd. De schrijver van de Hebreeënbrief stelt:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. (Hebreeën 10:19)

Als we tot God bidden, moeten we Hem niet naderen onder gevoelens van veroordeling. Veroordeling is een van de grootste blokkades voor verhoord gebed. De bron van veroordeling is ten diepste zelfrechtvaardiging. Als we het gevoel hebben onszelf te moeten rechtvaardigen en we slaan die weg in, dan blijven we bezig. Daar ben je namelijk nooit mee klaar. Daarom moet er een punt komen dat we al onze hang naar zelfrechtvaardiging afleggen en simpelweg zeggen: 'Door geloof ontvang ik de rechtvaardigheid van Jezus Christus, die in mij is gelegd door mijn geloof in Hem, in lijn met het Woord van God. Ik zal niet te koop lopen met mijn goede werken of mijn slechte daden verdoezelen. Ik zal open, transparant en vrijmoedig komen zoals ik ben, want het is de troon van de genade. Ik zal niet voortdurend mijn eigen hart analyseren om erachter te komen of ik wel goed genoeg ben om tot God te mogen bidden. Ik vertrouw God dat het bloed van Jezus mij van alle zonden heeft gereinigd, en mag op basis daarvan binnenkomen in het Heilige der heiligen.'

...laten wij tot Hem naderen met een waarachtig ​hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons ​hart​ gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met ​rein​ water. (Hebreeën 10:22)

Een slecht geweten weerhoudt ons van succesvol gebed. Daarom moeten we Jezus' bloed toegang geven tot ons hart en met volkomen zekerheid aanvaarden dat we vergeven zijn – zo komen we vrijmoedig in Gods aanwezigheid.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik vrijmoedig bij U mag komen. Ik erken dat het bloed van Jezus mij heeft gereinigd van alle zonden. Daarom kom ik vrijmoedig tot Uw troon, rechtstreeks in het Heilige der heiligen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.