Shop Doneer

Kom vrijmoedig!

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal vrijmoedig dichtbij de troon van genade komen
We kunnen vrijmoedig tot Gods troon komen, omdat het een troon van genade is. We komen niet op basis van onze verdiensten, maar in de naam van Jezus, met lofprijs en dankzegging. We komen vrijmoedig en zonder veroordeling, omdat God ons heeft uitgenodigd. De schrijver van de Hebreeënbrief stelt:
Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus... (10:19)
Als we tot God bidden, moeten we Hem niet naderen onder gevoelens van veroordeling. Veroordeling is een van de grootste blokkades voor verhoord gebed. De bron van veroordeling is ten diepste zelfrechtvaardiging. Als we het gevoel hebben onszelf te moeten rechtvaardigen en we slaan die weg in, dan blijven we bezig. Daar ben je namelijk nooit mee klaar. Daarom moet er een punt komen dat we al onze hang naar zelfrechtvaardiging afleggen en simpelweg zeggen: ,,Door geloof ontvang ik de rechtvaardigheid van Jezus Christus, die in mij is gelegd door mijn geloof in Hem, in lijn met het Woord van God. Ik zal niet paraderen met mijn goede werken of mijn slechte daden verdoezelen. Ik zal open, transparant en vrijmoedig komen zoals ik ben, want het is de troon van genade. Ik zal niet voortdurend mijn eigen hart analyseren om erachter te komen of ik wel goed genoeg ben om tot God te mogen bidden. Ik vertrouw God dat het bloed van Jezus mij van alle zonden heeft gereinigd, en mag op basis daarvan binnenkomen in het Heilige der heiligen."
...laten wij dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten...(Hebreeën 10:22)
Een slecht geweten weerhoudt ons van succesvol gebed. Daarom moeten we Jezus' bloed toegang geven tot ons hart en met volkomen zekerheid aanvaarden dat we vergeven zijn - zo komen we vrijmoedig in Gods aanwezigheid.

Dank U Heer, dat ik vrijmoedig bij U mag komen. Ik proclameer dat het bloed van Jezus mij heeft gereinigd van alle zonden. Daarom kom ik vrijmoedig tot Uw troon, rechtstreeks in het Heilige der heiligen. Amen.