Shop Doneer

Kracht bij onmacht

Leestijd: 2 min.

Stel dat je iets moet doen wat je niet kunt. Je mist het inzicht, je hebt er de kennis niet voor, je hebt niet genoeg lichamelijke kracht, of wat dan ook. En toch heeft God je ertoe geroepen of misschien zelfs toe uitgedaagd. Laten we in dit verband Filippenzen 4:13 eens lezen. Maar let op, ik geef je de 'Prince-vertaling'. Ik beheers het Grieks goed en ik geloof dat God me voor deze tekst een vertaling heeft gegeven, die de betekenis nauwkeuriger onder woorden brengt dan iedere andere vertaling die ik tot nu toe heb gehoord.

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij binnenin bekrachtigt.

Ik herhaal: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij binnenin bekrachtigt.

Ik gebruik het woord 'bekrachtigen' omdat het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is afgeleid van 'dunamis' wat doorgaans vertaald wordt met 'kracht'. Er is een krachtbron binnenin je die wordt geactiveerd door jouw proclamatie: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij binnenin bekrachtigt. Ik heb er de opleiding niet voor, ik mis de kracht; maar als het Gods wil is, als God mij deze taak heeft toegewezen, dan is er Iemand in mij die mij binnenin bekrachtigt.

Genezing
Een ander gebied waarin we het principe van proclamatie kunnen toepassen, is genezing voor je ziel of je lichaam. Veronderstel dat ziekte je probleem is. Eén van onze favoriete teksten in dit geval is 1 Petrus 2:24:

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

Zie je dat dit vers in de voltooid verleden tijd staat? Als de Bijbel spreekt over genezing door het verzoenende offer van Jezus, wordt er nooit in de toekomende tijd gesproken. Zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus zei de profeet Jesaja al: Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit geeft je een heel nieuw perspectief. Het betekent niet dat je nooit meer ziek zult zijn, maar het helpt je om op een heel andere manier met ziekte om te gaan. Soms moet je deze woorden voortdurend blijven herhalen. Kies wat betrouwbaarder is, Gods Woord of je symptomen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw Woord, dat de waarheid is waar ik vanuit leef, bevestigt dat in de striemen van Uw Zoon Jezus mij genezing geworden is. Het werd al honderden jaren van tevoren door de profeet Jesaja voorzegd, en vervolgens heeft Hij inderdaad de prijs betaald voor mijn genezing. Dank U Vader! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.