Shop Doneer

Kracht bij onmacht

Leestijd: 2 min.
Stel dat je iets moet doen wat je niet kunt. Je mist het inzicht, je hebt er de kennis niet voor, je hebt niet genoeg lichamelijke kracht, of wat dan ook. En toch heeft God je ertoe geroepen of misschien zelfs toe uitgedaagd. Laten we in dit verband Filippenzen 4:13 eens lezen. Maar let op, ik geef je de 'Prince-vertaling'. Ik beheers het Grieks goed en ik geloof dat God me voor deze tekst een vertaling heeft gegeven, die de betekenis nauwkeuriger onder woorden brengt dan iedere andere vertaling die ik tot nu toe heb gehoord.
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij binnenin bekrachtigt.
Ik herhaal: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij binnenin bekrachtigt.
Ik gebruik het woord 'bekrachtigen' omdat het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is afgeleid van 'dunamis' wat doorgaans vertaald wordt met 'kracht'. Er is een krachtbron binnenin je die wordt geactiveerd door jouw proclamatie: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij binnenin bekrachtigt. Ik heb er de opleiding niet voor, ik mis de kracht; maar als het Gods wil is, als God mij deze taak heeft toegewezen, dan is er Iemand in mij die mij binnenin bekrachtigt.
Genezing
Een ander gebied waarin we het principe van proclamatie kunnen toepassen, is genezing voor je ziel of je lichaam. Veronderstel dat ziekte je probleem is. Eén van onze favoriete teksten in dit geval is 1 Petrus 2:24:
Jezus heeft zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen op het kruishout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
Zie je dat dit vers in de voltooid verleden tijd staat? Als de Bijbel spreekt over genezing door het verzoenende offer van Jezus, wordt er nooit in de toekomende tijd gesproken. Zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus zei de profeet Jesaja al: Door zijn striemen is ons genezing geworden. Dit geeft je een heel nieuw perspectief. Het betekent niet dat je nooit meer ziek zult zijn, maar het helpt je om op een heel andere manier met ziekte om te gaan. Soms moet je deze woorden voortdurend blijven herhalen. Kies wat betrouwbaarder is, Gods Woord of je symptomen.

Hemelse Vader, dank U wel dat Uw Woord, dat de waarheid is waar ik vanuit leef, bevestigt dat in de striemen van Uw Zoon Jezus mij genezing geworden is. Het werd al honderden jaren van tevoren door de profeet Jesaja voorzegd, en vervolgens heeft Hij inderdaad de prijs betaald voor mijn genezing. Dank U Vader! Amen.