Shop Doneer

Krachtig getuigenis door water, Woord en bloed...

Leestijd: 3 min.
God verwacht van ons dat wij zeer (vrij-)moedig zijn - en met de goede reden. Het is geen opscheppen over wat jij of jouw kerk of denominatie heeft bereikt. Het gaat om wat God zegt dat het bloed van Jezus voor jou heeft gedaan en nog steeds (voortdurend) doet. Daarin kun je nooit te vrijmoedig zijn, want door je vrijmoedige aanspraak geef je juist alle glorie en eer aan de Heer Jezus Christus.
We kunnen alle Bijbelteksten die we tot nu toe hebben genoemd, die zulke belangrijke consequenties voor ons hebben, combineren tot één krachtig getuigenis.
Door het bloed van Jezus ben ik gered.
Ik ben verlost door het bloed van Jezus uit de hand van de duivel.
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven.
Het bloed van Jezus Christus reinigt mij van alle zonde.
Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, alsof ik nooit gezondigd heb.
Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, apart gezet voor God.
In mijn ervaring met gebed voor mensen om bevrijding, heb ik het volgende ontdekt: als er één getuigenis bestaat waar de duivel een hekel aan heeft, dan is het wel dit getuigenis. Het is opmerkelijk hoe de duivel hierop reageert. Wanneer de Geest van God beweegt en het juiste getuigenis wordt gegeven, zal de duivel zo aangewakkerd worden, dat zijn irritatie voor iedereen zichtbaar wordt in de persoon die bevrijding nodig heeft.
Begrijp goed dat de belijdenis die we nu samen op basis van Bijbelse waarheid hebben samengesteld, niet gebruikt moet worden als een routine of een soort formule. Het moet 'geleefd' en 'beleefd' worden in de Geest.
Ik las ooit een boek van een voormalige rabbi, die op de een of andere manier een spiritueel medium was geworden, maar later gered werd hij door Christus en hij ontving de doop in de Heilige Geest. In zijn boek wees hij erop dat de duivel totaal niet bang is voor mensen die over het bloed van Jezus spreken, zolang zij dat maar niet doen in de kracht van de Heilige Geest.
Onthoud: er bestaat geen 'formule' die je alles garandeert. Het is alleen door de aanwezigheid van de kracht en de zalving van de Heilige Geest, dat ons getuigenis effectief wordt. We voegen nog iets toe aan de lijst van krachtige belijdenissen die we kunnen uitspreken over wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet. Eerst kijken we nog even naar wat Johannes zegt over de Heilige Geest, die over Jezus getuigt: Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is (1 Johannes 5:6). Zeker, Jezus kwam door het water als de Grote Leraar. Zelfs nog voordat Hij aan het kruis ging, zei Hij tegen Zijn discipelen:
U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. (Johannes 15:3)
Toch is het belangrijk om goed te begrijpen dat Jezus niet alleen maar kwam als de Grote Leraar (zoals sommige sektes je willen doen geloven; 'Jezus was vooral een goed voorbeeld'). Hij kwam ook als de Grote Redder! Hij kwam om Zijn leven af te leggen als plaatsvervangend offer, en om Zijn reddende levensbloed te vergieten. Dit is waar de Heilige Geest van getuigt. Jezus kwam door het water - maar niet alleen door het water. Hij kwam door water en door bloed. Het is de Heilige Geest Die getuigt van het water, van het Woord, en van het bloed van het offer.

O Heer Jezus, dank U wel dat ik mag drinken van het water van Uw Geest, om nooit meer dorst te hebben, dank U dat ik rein ben door het Woord dat U tot mij gesproken hebt, en dank U voor de immense kracht van Uw bloed, waardoor U mijn Redder werd en die van ieder die U gelooft! Amen.