sluit
Shop Doneer

Laat God je toetsen

Leestijd: 3 min.

In Psalm 139 spreekt David over Gods vijanden en zegt:

Zou ik niet haten, Heer, wie U haten? Een afkeer hebben van wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een dodelijke haat, mijn eigen vijanden zijn het. (Psalm 139:21-22)

Mag een christen dit zeggen? Sommigen menen van wel, anderen van niet. David zocht raad bij een andere bron:

Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten. (vers 23)

David vroeg aan God: ,,Ziet U iets in mij wat vijandig is naar U? Zie of er iets in mij is dat zich tegen U keert.” Kun jij God uitnodigen om dat te doen? Wees niet bang of beschaamd als het gaat om het belijden van zonden. Ik heb mensen vaak gezegd dat ze niets aan God kunnen belijden wat Hij niet allang weet. Hij wordt er niet door verrast. Het belijden van je zonden is in jouw belang, niet in het Zijne.

Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. (vers 24)

Voordat God ons op eeuwige wegen kan leiden, moeten we Hem eerst toestaan ons te toetsen en ons hart te onderzoeken – om alle vijandschap tegen God met wortel en al uit te rukken. Laat God zien wat er in je hart is en laat Hem ermee afrekenen. Leg het open en bloot voor Hem neer.

De Heer zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is… (Jesaja 29:13)

De profeet Jesaja heeft het hier over ‘godsdienst-zonder-hart’. Je eert God met je lippen, maar je hart is er ver van verwijderd. De zonde van de religieuze mensen werd door Jezus verreweg het meest radicaal aan de kaak gesteld. Hij noemde het ‘hypocrisie’ of huichelarij. Weet je wat hypocrisie is? Het woord komt van het Griekse woord voor acteur. Religiositeit is het opvoeren van een act. Het antieke toneel maakte gebruik van verschillende soorten maskers. Als een acteur in verschillende scènes moest optreden, gebruikte hij verschillende maskers. Lege godsdienst is niets anders dan het opzetten van verschillende maskers – het is een soort van acteren terwijl je in de kerk zit. Het komt zelfs voor dat religieuze mensen een ander stemgeluid voortbrengen in de kerk; als ze bidden zetten ze een onechte, kunstmatige stem op. Maar God zegt dat hij van de huichelaars de mogelijkheid om de waarheid te zien heeft weggenomen (zie Jesaja 29:14).

God zoekt aanbidders met een oprecht hart, geen hypocrieten, geen religieuze vertoningen. Hij wil integere, loyale en echte harten. Iemand zei eens dat je geloof ook kunt vertalen met gehoorzaamheid. Ik zou willen voorstellen om geloof te vertalen met loyaliteit – loyaliteit aan Christus tegen elke prijs. Ik ben van mening dat je zult merken dat geloof, loyaliteit en gehoorzaamheid altijd samen gaan.


Gebed van de dag

Vader, toetst U mij Heer, om te zien of er bij mij schadelijke wegen zijn, zodat ik U in alles gehoorzaam ben vanuit geloof en loyaliteit aan U. Want U bent mijn Maker. Ik behoor helemaal aan U toe. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEPAL

  • Bid om Gods bescherming en zalving voor directeur Gopaljee, zijn vrouw Ganga, en de DPM-boekdistributeurs.
  • Bid dat veel mensen de DPM-boekdistributie centra gaan bezoeken, en beïnvloed en bemoedigd worden door Dereks onderwijs.

GETUIGENIS NEPAL

Heel veel dank voor het sturen van boeken van Derek Prince, die ons erg geholpen hebben om te delen met andere gelovigen en voorgangers. Deze boeken hebben me geholpen onderwijs te geven, te prediken en bijbelstudies te houden. Dereks boek Life-Changing Spiritual Power is een grote zegen voor mij en voor veel anderen. Ik kon de lessen uit Fundament van geloof door bijbelstudie doorgeven in onze kerk. Ook andere pastors maken er gebruik van en zijn er heel dankbaar voor. In deze omgeving zijn geen winkels waar zulke geestelijke boeken verkrijgbaar zijn, dus de boeken van Derek Prince vormen een geweldige hulpbron. Nogmaals dank, en God zegene u.
- Pastor Shambhu Chaudhari, Janakpur, Nepal