Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Laat God tot je spreken

Leestijd: 3 min.

Het Griekse woord dat in Romeinen 10:17 gebruikt wordt voor 'woord' is rhema. Dit verwijst niet naar het Woord van God dat voor eeuwig in de hemel is gevestigd; daarvoor wordt het Griekse woord logos gebruikt. Nee, rhema verwijst naar het woord dat God tot jou spreekt op ieder willekeurig moment. Zoals Jezus zei in Mattheüs 4:4: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord [rhema] dat uit de mond van God komt. We leven niet door een gedrukt boek dat Bijbel heet; we leven door het Woord dat door de Heilige Geest levend voor ons wordt gemaakt op ieder willekeurig moment. De Bijbel bestaat uit witte vellen papier met zwarte letters erop. Die zwarte letters op zichzelf doen ons geen goed. Het is de Heilige Geest die ze zal veranderen in iets wat geloof voortbrengt. Hij is het die het Woord van God maakt tot een levend woord. Door de Geest wordt logos tot rhema.

Gedurende die eerste maanden in het Britse leger bestudeerde ik de Bijbel als een filosoof. Ik zag het als mijn professionele plicht als filosoof om minstens te weten wat de Bijbel te zeggen heeft; het is immers zo'n beetje het oudste en door miljoenen wereldwijd gelezen literaire werk... Er stond niets in wat me bijzonder aansprak; ik had gewoon het idee dat ik niet met gezag mijn mening kon geven over de Bijbel als ik niet wist wat erin stond. Het lezen van de Bijbel was vermoeiend! Alleen mijn koppige vastbeslotenheid hielp me vol te houden. ,,Geen boek zal het van mij winnen'', zei ik tegen mezelf. ,,Ik begin bij het begin en lees het helemaal door tot het einde.'' Toen, na negen maanden, kreeg ik midden in de nacht een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus. Dat was geen intellectuele beslissing, maar een ervaring - iets wat me overkwam. Toen ik de volgende dag de Bijbel weer oppakte, was alles totaal anders! Het was net of er in het hele universum maar twee personen waren - God en ik. De Bijbel was nu de stem van God geworden die persoonlijk tot me sprak. Het was enorm!

Dat is het punt waar ieder van ons moet komen. Wat er ook voor nodig is, stop niet zonder dat je een persoonlijke relatie hebt met God, waarin Hij persoonlijk tot je spreekt.

De Bijbel verwoordt vele heerlijke eigenschappen van Gods Woord, die je kunnen helpen een relatie met God te beleven en te ervaren door Zijn Woord. Iemand die dat heel goed begreep, was de psalmdichter David:

Ik verblijd mij over uw woord. (Psalm 119:162, NBG)
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)
Uw woord is begerenswaardiger dan goud en zoeter dan honing. (zie Psalm 19:11)

En ook de profeet Jeremia kende de enorme kracht van Gods Woord:

Is niet Mijn woord zó, als het vuur, of als een hamer die een rots verplettert? (Jeremia 23:29)
Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. (Jeremia 15:16)

En zo zijn er nog vele Bijbelse voorbeelden van mannen en vrouwen, die er diep van doordrongen waren hoe krachtig en veelzijdig Gods Woord is.

Maar eerst moet je het horen ontwikkelen. Daaruit groeit je geloof!

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor de veelzijdigheid van Uw heerlijke Woord, en dat U mij wilt leren het te hanteren als een onuitputtelijke bron van kracht, een wapen in geestelijke strijd, maar ook een bron van diepe vreugde en troost. Dank U voor Uw levende Woord! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.