Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Laat Gods woorden niet wijken uit je ogen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 33

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.
(Spreuken 4:20-22, NBV)

Laat Gods woorden niet wijken uit je ogen
De derde aanwijzing op Gods medicijnflesje is: Laat ze niet wijken uit uw ogen (Spreuken 4:21), waarbij het woordje ‘ze’ slaat op Gods woorden en uitspraken.
Misschien kunnen we de betekenis van dit derde voorschrift wat verduidelijken door een opmerking te citeren van de evangelist Smith Wigglesworth, die eens gezegd heeft: ‘Het probleem met veel christenen is dat ze geestelijk scheel zijn: met het ene oog kijken ze naar de beloften van de Heer, maar met hun andere oog kijken ze een andere kant op.’
Om de zegening van lichamelijke genezing te ontvangen die in Gods Woord wordt beloofd, is het nodig om beide ogen vast gericht te houden op de beloften van de Heer. Een fout die heel veel christenen maken is dat zij Gods belofte uit het oog verliezen en gaan kijken naar het geval van iemand die niet genezen werd. Terwijl ze dit doen, begint ook hun eigen geloof te wankelen en ontvangen zij ook geen genezing; want Jakobus 1:6-8 zegt:
Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.
Een vers dat ons kan helpen in zo’n situatie, is Deuteronomium 29:29: De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.
De reden waarom sommige christenen geen genezing kunnen ontvangen blijft heel vaak een geheim dat alleen bij God bekend is en dat niet aan de mens wordt geopenbaard. Met geheimen als deze hoeven we ons niet bezig te houden. Veel meer moeten we ons bezighouden met de dingen die wel geopenbaard zijn: de duidelijke en vaste woorden en beloften die God ons in Zijn Woord gegeven heeft.
Deze dingen behoren ons en onze kinderen toe, voor altijd. Ze zijn onze erfenis als gelovigen. En ze zijn van ons opdat we ze doen; dat betekent, opdat we er in geloof naar zullen handelen. Wanneer we er op deze manier naar handelen, wordt bewezen in onze ervaring dat ze waar zijn!
Voor de verschillende manieren waarop een leraar een kind begrip kan bijbrengen, heeft de moderne onderwijspsychologie twee uitdrukkingen bedacht, ‘visueel’ (via het oog) en ‘auditief’ (via het oor). Als we kijken naar de instructies op Gods medicijnflesje, dan zien we dat de moderne psychologen vele eeuwen later tot conclusies zijn gekomen die God al lang tevoren had geopenbaard.
De eerste aanwijzing sprak immers over Sla acht; de tweede sprak over Neig uw oor; de derde had het over Laat ze niet wijken uit uw ogen(Spreuken 4:20-21). Gods geestelijke medicijn moet dus zorgvuldig worden ingenomen, zowel via het oor als via het oog.

Heer, helpt U mij om mezelf op alle mogelijke manieren, door zien, horen en met mijn hele hart en denken, te doordringen van Uw heerlijke, genezende Woord. Dank U voor de geweldige, revitaliserende kracht die er is in Uw Woord. Maakt U mij niet alleen een ontvanger, maar ook een uitdeler van de genezende kracht van Uw Woord! Amen.