Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Laat je lofprijs voorop gaan!

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we dat als we hebben gevast, zijn samengekomen en hebben gebeden op basis van de beloften van Gods Woord, de Geest dan begint te bewegen en zien we glashelder: De strijd is aan de Heer! De overwinning komt!
Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE. (2 Kronieken 20:18)
Je zou gemakkelijk het enorme gewicht en de kracht van dit korte zinnetje over het hoofd kunnen zien. Je kunt vers 18 meerdere keren lezen zonder je voor te stellen wat het betekent, als duizenden mensen tegelijk op de grond neervallen en zich buigen voor de Heer. (In heel wat kerken vandaag zou zo'n reactie waarschijnlijk beoordeeld worden als wanordelijk en ongepast...)
Waarom vallen mensen onder de kracht van God? Dit verhaal geeft ons een voorbeeld. Het was niet omdat een predikant zei: ,,Laten we nu allemaal gaan knielen..." Nee, in plaats daarvan kwam er iets over de mensen in deze samenkomst, op zo'n manier dat ze gewoon niet meer konden staan in deze Aanwezigheid...
Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we over soortgelijke situaties, bijvoorbeeld hoe de heerlijkheid van de Heer binnenkwam in de tempel van Salomo. Op zo'n moment konden de priesters niet meer staan om te dienen, door de kracht van Gods heerlijkheid. De Bijbel zegt immers dat alle vlees is als gras, en dat wanneer de wind van de Geest op het gras blaast, het gras verdort en de bloem afvalt (zie Jesaja 40:6-8). In de aanwezigheid van Gods Geest verdort ons vlees gewoonweg.
5. Lofprijs
Nu komen we bij de vijfde stap naar overwinning. Want wat gebeurde er vervolgens? We hebben nog één wapen te behandelen, en het is volledig toereikend. Het is lofprijs.
En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. (2 Kronieken 20:19)
Ik ben dankbaar voor die luide stemmen. Sommige mensen zeggen wel eens: ,,Ik prijs de Heer vooral thuis." Dat is absoluut geweldig, maar laten we het niet alleen maar beperken tot thuis... Laat het naar buiten komen. In de geschikte seizoenen moeten we de Heer samen lofprijzen met luide stem. Ik kan niet zo heel goed zingen, maar mijn stem is aardig luid, en ik ben altijd bereid om die te gebruiken om de Heer te prijzen!
De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: [hij gaf hen een woord van bemoediging] Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! (2 Kronieken 20:20-21)
In elke situatie waarin je geconfronteerd wordt met een vijand - of het nu gaat om een groot probleem, of angst, of ziekte, of een demonische onderdrukking - laat altijd je lofprijs voorop gaan als je de vijand tegemoet treedt.

Heer, dank U wel voor de bovennatuurlijke openbaring dat in elke probleemsituatie altijd mijn lofprijs voorop moet gaan... Want de strijd is niet van mij, maar van U! Geef mij moed en Uw goddelijke kracht Heer, om op die manier te leven, voor mijzelf en ook als bemoediger voor anderen! Amen.