Shop Doneer

Laat je niet door mensen snoeien

Leestijd: 2 min.

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. (Galaten 2:20)

In de grondtekst staat: het geloof van de Zoon van God (ook in de Statenvertaling staat: des Zoons van God). Het is dus niet mijn geloof waarop ik vertrouw, want wanneer Jezus binnenkomt, komt Hij binnen met Zijn geloof.

Ik geloof dat dit de sleutel is tot nieuwtestamentische heiliging. In sommige segmenten van de hedendaagse Kerk wordt heel weinig gesproken over het proces van heiliging. Maar de Bijbel zegt: ...de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien (Hebreeën 12:14). In het Oude Testament bestond heiliging uit het houden van een aantal zeer gecompliceerde regels. Aan het einde van Numeri zegt God: Wees heilig, want Ik ben heilig. In zijn brief aan de Galaten (hoofdstuk 2:16) citeert Petrus die uitspraak, sprekend in de Persoon van God. Maar er is een groot verschil.

Nieuwtestamentische heiliging wordt niet bereikt door een aantal regels na te leven, maar door te sterven en Christus Zijn leven door je heen te laten leven. Het is dus: Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Geen eigen inspanning en werken, maar overgave. Geen worsteling, maar eenheid, vereniging met Christus. Ik moet vaak denken aan het verhaal over een vrouw die bewonderd werd om haar heilige leven. Op een dag zei een andere christin tegen haar: ‘Hoe gaat u met verzoekingen om?’ En ze antwoordde: ‘Als de duivel aan de deur klopt, laat ik Jezus opendoen.’ Dat is het verhaal in een notendop. Niet ik, maar Christus.

Dat is ook het beeld dat in Johannes 15:1, de wijnstok en de ranken, zo treffend naar voren komt. Jezus zegt daar: Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

Laat je niet door mensen snoeien. Er is maar één Persoon die de bekwaamheid en de gevoeligheid heeft om te kunnen snoeien: de Vader. Laat het door Hem doen. Er bestaan gemeenten waar de leiders je willen snoeien. Geef je daar niet aan over, want dat is gevaarlijk en pijnlijk, omdat ze misschien de verkeerde dingen afsnoeien. God de Vader is de Wijngaardenier. Hij is Degene die verstand heeft van snoeien. Het is niet onze taak, als voorgangers en leiders, om de mensen te snoeien. Het is onze taak de mensen te helpen zich aan Gods groei- en snoeiproces over te geven en hen met dat proces vertrouwd te maken.


Gebed van de dag

Lieve Vader, dank U dat ik mij met een gerust hart mag overgeven aan het snoeiproces dat U initieert in mijn leven. Heer Jezus, U bent mijn grote voorbeeld waar het gaat om mijn levensheiliging, en daarom ga ik in alles achter U aan. Help mij om steeds meer te sterven aan mijzelf, zodat Uw leven door mij heen stroomt. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

LAOS

23 boeken van Derek worden vertaald in het Laotiaans. Bid om Gods bescherming en zalving voor de betrokken vertalers.