Shop Doneer

Laat je ziel instemmen met de Geest

Leestijd: 3 min.

Gisteren werd duidelijk dat satan er alles aan doet om het einde van dit tijdperk tegen te houden. Als satan de Kerk met blindheid kan slaan, zal de Kerk niet doen wat God van haar verwacht: het einde van deze wereld bewerkstelligen en de wederkomst van Christus bespoedigen. Hebreeën 6:4-5 spreekt over een soort mensen die ervaringen hebben gehad, die de meesten van ons waarschijnlijk ook kennen:

Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld...

Als wij deel hebben gekregen aan de Heilige Geest, hebben we iets ervaren van de krachten van de komende wereld of eeuw. Door die ervaring zijn we als het ware uit de tegenwoordige eeuw overgebracht naar de toekomende. Op een lager niveau beginnen we het leven in de toekomende eeuw te ervaren.

Een illustratie hiervan vinden we in 1 Korinthiërs 15. Paulus zegt daar dat ons lichaam in deze eeuw een natuurlijk (aards, ziels) lichaam is. Met andere woorden, het handelt zoals het door de ziel wordt bestuurd. Als mijn geest mijn lichaam iets wil laten doen, moet mijn geest wachten totdat mijn ziel in actie komt. Net als David, die de Heer met zijn mond wilde loven. Zijn geest riep zijn ziel op: Loof de Here, mijn ziel... (Psalm 103:1). Zijn geest kon de Here niet loven zonder de medewerking van zijn ziel. We hebben allemaal een ‘ziels’ lichaam.

In de toekomende eeuw, zegt Paulus, zullen wij een geestelijk lichaam hebben. Onze geest zal dan regelrecht over ons lichaam heersen, zonder dat we eerst onze ziel te hoeven overhalen. Als ik bijvoorbeeld naar de volgende planeet wil vliegen, stijg ik gewoon op, zonder eerst met mijn ziel te redetwisten over de voors en tegens van die reis.

Als je in de Heilige Geest bent gedoopt, proef je al de krachten van de volgende eeuw. Als je in nieuwe tongen spreekt, wordt je tong regelrecht door je geest (onder leiding van de Heilige Geest) bestuurd. Het hoeft niet via de vernauwing van je dwaze, kleine verstand. Ik hoef niet na te denken als ik in tongen spreek, maar mijn ziel moet er wel mee instemmen. Veel mensen willen niet in tongen spreken, omdat ze niet begrijpen wat ze zeggen. Als je ziel ‘nee’ zegt en daarin volhardt, dan kún je het ook niet. Als mijn ziel heeft gecapituleerd, dan kan ik in tongen spreken. Mijn tong doet dan datgene waarvoor zij bestemd is, namelijk het verheerlijken van de Heer. Ik weet niet wat ik zeg, maar ik weet dat het goed is, omdat de Heilige Geest het heeft gegeven.

Er komt dus een heel ander soort leven in de toekomende eeuw. Onze geest zal regelrechte heerschappij krijgen over ons lichaam. We zullen niet meer beperkt worden door ons verstand, dat een deel is van onze ziel (wil, verstand en gevoel).


Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor het grote voorrecht dat wij door Uw Heilige Geest hier, in deze periode van onze geschiedenis, al iets mogen proeven van de krachten van de toekomende eeuw. Ik wil me in geloof overgeven aan de leiding van Uw Heilige Geest, Heer. Ik maak U groot, met alles wat ik heb en wie ik ben. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

TURKIJE

In de afgelopen maanden is de belangstelling voor Dereks onderwijs toegenomen. In veel kerken worden Dereks boeken gelezen, en besproken op huiskringen. Bid dat deze honger door zal gaan en dat God trouwe DPM-partners in heel Turkije zal doen opstaan.