Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Laat Jezus je deur opendoen

Leestijd: 3 min.

We hebben de waarheid zich zien ontvouwen, dat het offer van Jezus in essentie een omwisseling was, die al het kwade in ons leven verruilde voor het goede van Jezus. We kunnen deze ruil echter niet verdienen. Efeziërs 2:8 zegt immers: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof... Genade omvat alles wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Het is goed om de behandelde omwisselingen min of meer uit je hoofd te kennen, omdat ze je kunnen helpen op momenten dat je met één van de negatieve situaties wordt geconfronteerd. Je weet wat Corrie ten Boom zei: ,,Als de duivel met verzoeking of verleiding voor je deur staat, laat dan Jezus de deur opendoen!'' Oftewel, als je in een bepaalde situatie verleid wordt om negatief te belijden of te handelen, spreek dan uit wat Jezus door Zijn offer aan het kruis voor jou heeft gedaan! Hier zijn de eerste vijf omwisselingen:

  1. Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden.
  2. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.
  3. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid.
  4. Jezus stierf mijn dood, zodat ik Zijn leven kan ontvangen.
  5. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat ik Zijn zegen kan ontvangen.

Nu zullen we een volgend aspect van de goddelijke omwisseling onder de loep nemen.

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (2 Korinthiërs 8:9)

Deze omwisseling kunnen we als volgt verwoorden: Jezus doorstond onze armoede, zodat wij in Zijn overvloed kunnen delen. Ben je met me eens dat armoede slecht is? Er zijn christenen die vrijwillig voor armoede hebben gekozen en ik respecteer hun overtuiging, maar in de meeste gevallen leven mensen niet vanuit een keuze in armoede, maar noodgedwongen. Ik heb veel over de wereld gereisd en heb armoede gezien in vele landen; en voor mij is armoede waar mensen niet voor hebben gekozen, niets anders dan een vloek. Het tegenovergestelde van armoede is rijkdom - maar persoonlijk zeg ik liever 'overvloed'. Ik geloof niet dat het een maatstaf voor, of kenmerk van geestelijkheid is wanneer een christen rondrijdt in een BMW of een Mercedes, of als hij woont in een huis met een zwembad. Ik geloof echter wel dat God ons overvloed aanbiedt; dat wil zeggen: genoeg voor onze eigen behoeften, en meer nog - om aan anderen te geven. Dat is naar mijn mening de maatstaf van Gods overvloedige voorziening.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat al mijn materiële noden bij U bekend zijn en dat ik mag weten dat U voor mij zorgt. Dank U dat U in mijn leven voorziet in overvloed; dat ik genoeg heb voor mijn eigen leven, en als ik nog méér heb, dan is dat met het doel om te kunnen geven!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.