Shop Doneer

Laat niets verloren gaan

Leestijd: 1 min.
In Johannes 6:12 staat het prachtige verhaal van de wonderbare spijziging, waarbij 5000 mannen verzadigd werd met vijf broden en twee vissen (vrouwen en kinderen werden niet meegerekend, dus het ging in werkelijkheid om nog veel meer mensen). Iedereen had genoeg te eten en er was nog een heleboel over. Dan staat er aan het eind van het verhaal dat prachtige zinnetje in Johannes 6:12:
En toen zij verzadigd waren, zeide Hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga.
Ik heb wel eens geopperd dat Jezus een voorloper van de milieubeweging was. De discipelen zouden wellicht zo zijn weggelopen en alles op de grond hebben laten liggen. Maar Jezus zei: ,,Ruim het allemaal op, laat niets verloren gaan.'' Hier zien we Gods houding: ,,Laat niets verloren gaan.''
Als we willen leren denken zoals God denkt, dan zullen we aandacht aan de kleine dingen besteden en daarin trouw zijn, voordat we zelfs maar beginnen te denken aan de grote. Dit is trouwens ook een belangrijke inspiratie als het gaat om onze houding en ons getuigenis naar mensen die Jezus niet kennen. Gods hart verlangt ernaar om iedere persoon te redden; van de kleine, onaanzienlijke tot de hooggeplaatste. Denk daarom niet gemakkelijk en nonchalant over de kleine openingen die je tegenkomt in het dagelijks leven, om te delen over het goede nieuws van het evangelie en laat ook bij de kansen die je hebt om het Brood des Levens uit te delen, Gods houding zien: ,,Laat niets verloren gaan.''

Heer, als er gebieden zijn waarin ik mag groeien, zoals de zorg voor het milieu, de zorg voor uw schepping, de zorg voor uw andere kinderen of de zorg voor mensen in nood, dan wil ik mij daaraan toewijden en U uitnodigen uw werk te doen in mijn leven. Laat mij een uitdeler zijn van het Brood des Levens, op iedere manier. Amen.