Shop Doneer

Leden van één lichaam

Leestijd: 2 min.

De publieke bevestiging die plaatsvond in het voorbeeld van Barnabas en Saulus was nodig. Om dit te begrijpen moeten we kijken naar de dingen die God eerder had gedaan in het leven van Paulus. We zullen zien dat hij vanaf het moment dat Jezus aan hem verscheen, wist dat hij een apostel zou worden. Paulus zelf schrijft in meerdere van zijn brieven het volgende als opening:

Paulus, een ​apostel​ – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door ​Jezus​ ​Christus​ en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. (Galaten 1:1)

Paulus was niet gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader. Zijn apostolische roeping kwam dus rechtstreeks van God. Desalniettemin bevestigt God deze roeping door andere mensen. Dit gebeurde in de gemeente van Antiochië, waar de Heilige Geest de broeders opdracht gaf Paulus en Barnabas af te zonderen voor het werk waarvoor zij al eerder persoonlijk waren geroepen. Dit laat zien hoeveel belang God hecht aan bevestiging dat we Zijn stem hebben verstaan. Ik geloof dat deze publieke bevestiging van Paulus' roeping in de gemeente van Antiochië drie doelen had.

In de eerste plaats versterkte het Paulus' eigen geloof. Vele christenen weten dat er tijden zijn dat we de bevestiging van anderen nodig hebben. Soms wandelen we op een verlaten weg en vragen ons af of we God wel echt hebben gehoord. De dingen die God vroeger gesproken heeft, lijken op sommige momenten onwaarschijnlijk, of soms zelfs onmogelijk. Totdat God in Zijn genade bevestiging geeft, door middel van onze medegelovigen.

Ten tweede betekende deze gebeurtenis in Antiochië dat Paulus met recht kon zeggen dat hij was geroepen, omdat zijn medegelovigen dat konden bevestigen. Het was niet voldoende om zelf te weten dat hij was geroepen; zijn medegelovigen moesten het ook weten, zodat ze hem konden uitzenden en ondersteunen.

Ten derde benadrukt deze gebeurtenis dat we in het lichaam van Christus afhankelijk zijn van elkaar. Hier hecht God heel veel waarde aan. Hij wil niet dat we op onszelf handelen, maar dat we ons realiseren dat we leden zijn van het lichaam van Christus en dat we op elkaar moeten bouwen. Niemand van ons kan op zichzelf staan en zeggen: ,,Het kan me niet schelen wat anderen doen. Ik weet dat ik gelijk heb." Die houding is vrijwel altijd verkeerd.

We zijn leden van één lichaam en hebben elkaar nodig, want ieder van ons is feilbaar en heeft bemoediging en correctie nodig.

Gebed van de dag

Heer, dank u wel dat U mij deel heeft gemaakt van een lichaam en dat hierin voor mij veiligheid en de mogelijkheid van correctie ligt om te kunnen groeien naar steeds meer volwassenheid in U. Wilt U mij helpen open te staan voor de correctie van mijn broeders en zusters. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZUIDELIJK AFRIKA

Bid dat Dereks uitzendingen steeds meer gebieden zullen bereiken in Angola, Botswana, Lesotho, Zambia, Mozambique, Swaziland, Zuid Afrika en Zimbabwe, ook als het voor sommige gebieden een onmogelijkheid lijkt.