Shop Doneer

Leer onmiddellijke gehoorzaamheid

Leestijd: 2 min.

We hebben de afgelopen dagen gezien hoe belangrijk het is om Gods stem te horen en te gehoorzamen.

Er zijn twee belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het horen van Gods stem. Ten eerste: Leer en ontwikkel onmiddellijke gehoorzaamheid - en ik benadruk ‘onmiddellijk’. Abraham komt uit de Bijbel naar voren als een voorbeeld voor alle gelovigen. En één van de dingen die hij ons voorleefde, is dat wanneer hij Gods stem hoorde, hij direct gehoorzaamde, zonder vertraging. Een voorbeeld:

Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u zal noemen. Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jongens met zich mee, en Izak, zijn zoon. (Genesis 22:2-3a)

Dus Abraham stond de volgende morgen vroeg op. Zo gauw mogelijk vertrok hij om te doen wat hij van God gehoord had. Ik kan je uit ervaring en observatie vertellen, dat hoe langer je wacht met gehoorzamen, hoe moeilijker het wordt. De enige gemakkelijke manier om God te gehoorzamen, is Hem onmiddellijk te gehoorzamen, de eerste keer dat Hij het zegt.

***Een prachtig detail uit Abrahams verhaal, is dat zijn onvoorwaardelijke, onmiddellijke gehoorzaamheid gebaseerd was op geloof en vertrouwen. Kijk maar eens wat Abraham tegen zijn knechten zei, voordat zij de berg op gingen: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen (NBG: ‘aanbeden’) hebben, zullen wij bij jullie terugkeren.

Hoewel Abraham wist welke vreselijk moeilijke opdracht hem wachtte, sprak hij toch het vertrouwen uit dat God zou zorgen voor een oplossing, en dat vertrouwen was de basis van zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.***

Iemand anders die het gehoorzamen van God juist uitstelde, was de vrouw van Lot. Ze was bereid uit Sodom te vertrekken, maar ze deed dat zo weifelend en traag, dat ze haar doel nooit bereikte. Ze keek om en veranderde in een zoutpilaar. Eén van de kortste kreten in Jezus’ onderwijs, staat in Lukas 17:32: Denk aan de vrouw van Lot!

Om onmiddellijk te kunnen gehoorzamen zoals Abraham deed, is het noodzakelijk dat je God vertrouwt. Uiteindelijk is er maar één vraag: Vertrouw je God werkelijk? Hij heeft je lief, Hij geeft zoveel om je, en Hij weet zoveel beter dan jij wat goed voor je is.

Gebed van de dag

Vader, ik kies ervoor om U te vertrouwen en in dat vertrouwen U onmiddellijk te gehoorzamen. Leer mij om niet zelf te besluiten wat goed voor me is, maar dat aan U over te laten. U bent mijn Vader! Dank U wel dat ik veilig ben als ik U volg en dicht bij U blijf. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

  • Veel Albanezen zien het niet meer zitten in hun land te blijven, als gevolg van de slechte politieke en economische situatie. Bid dat de gelovigen in plaats van hun land te verlaten en hierdoor de kerken te verzwakken, worden bemoedigd door Dereks onderwijs om op Gods beloften te vertrouwen.
  • Bid om nieuwe partners om veel mensen in Albanië te kunnen bereiken met Dereks materiaal.