Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Lenen aan de Heer

Leestijd: 1 min.
Laten we de psalm van gisteren, over Gods maatstaf voor gerechtigheid, vandaag nog eens wat uitgebreider bekijken.
Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend.
Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. (Dat is onderdeel van het resultaat van de vreze des Heren)
Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. (Vrijgevigheid en vrijuit leningen verstrekken is een deel van Bijbelse gerechtigheid)
De rechtvaardige komt nooit ten val (omdat hij investeert in een onwankelbaar koninkrijk), men zal hem eeuwig gedenken.
Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.
(Psalm 112)
We zien hier duidelijk het verband tussen gerechtigheid en het geven aan de armen. Omdat de man in deze psalm zijn gaven aan armen overal in het rond strooide, zal zijn gerechtigheid voor eeuwig blijven bestaan, en zal God de volledige verantwoordelijkheid nemen voor zijn welzijn. De nadruk ligt op vrijgevigheid, uitlenen en geven. In Spreuken 19:17 staat het volgende:
Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden.
Dit is een goddelijk principe. Als we aan de armen geven vanuit het juiste motief, namelijk vanuit geloof dat tot uitdrukking komt in daden van liefde, dus niet vanuit de motivatie om terug te ontvangen, dan geven we weliswaar aan de arme, maar lenen we het feitelijk aan de Heer. De bijbel garandeert ons hier dat als we aan de Heer lenen, Hij het ons zal vergoeden. Ik kan uit persoonlijke ervaring getuigen dat de Heer een bijzonder gunstig 'rentetarief' uitbetaalt over wat we hem lenen!

Heer, ik verlang ernaar om al mijn vertrouwen te stellen in U! Deze wereld kan maar zo weinig zekerheid en veiligheid bieden, maar als ik schuil bij U en bij U mijn veiligheid zoek, dan bouw ik op een sterk en eeuwig fundament! Amen.