Shop Doneer

Lenen aan de Heer

Leestijd: 2 min.

Laten we de psalm van gisteren, over Gods maatstaf voor gerechtigheid, nog eens wat uitgebreider bekijken.

Halleluja!
Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.
Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.
In zijn ​huis​ zal bezit en rijkdom zijn, zijn ​gerechtigheid​ houdt voor eeuwig stand.
Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis.
Hij is ​genadig​ en ​barmhartig​ en ​rechtvaardig.
Goed gaat het een man die zich ontfermt en uitleent, hij behartigt zijn zaken volgens het recht.
Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven.
Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn ​hart​ is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE.
Zijn ​hart​ wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet.
Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen, zijn ​gerechtigheid​ houdt voor eeuwig stand,
zijn hoorn zal met ​eer​ opgeheven worden.
De goddeloze zal het zien en toornig worden, knarsetandend zal hij wegteren.
Wat de goddelozen verlangen, zal vergaan.
(Psalm 112)

We zien duidelijk de connectie tussen gerechtigheid en het geven aan de armen. Omdat de man in deze psalm zijn gaven aan armen overal in het rond strooide, zal zijn gerechtigheid voor eeuwig blijven bestaan, en zal God de volledige verantwoordelijkheid nemen voor zijn welzijn. De nadruk ligt op vrijgevigheid, uitlenen en geven. In Spreuken 19:17 staat het volgende:

Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Dit is een goddelijk principe. Als we aan de armen geven vanuit het juiste motief, namelijk vanuit geloof dat tot uitdrukking komt in daden van liefde, dus niet vanuit de motivatie om terug te ontvangen, dan geven we weliswaar aan de arme, maar lenen we het feitelijk aan de Heer. De Bijbel garandeert ons hier dat als we aan de Heer lenen, Hij het ons zal vergoeden. Ik kan uit persoonlijke ervaring getuigen dat de Heer een bijzonder gunstig 'rentetarief' uitbetaalt over wat we Hem lenen!

Gebed van de dag

Heer, wilt U me leren op Uw manier naar mijn financiën te kijken en te denken vanuit Uw zekerheden, niet die van deze wereld. Dank U wel voor gelegenheden om te geven en uit te delen, zodat Uw genade zichtbaar wordt door mijn leven heen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SERVIË

  • Bid om de leiding van de Heer in 2020 wat betreft de uitbreiding van Dereks onderwijs, en dat het team gunst vindt bij God en mensen. Ons verlangen is veel gelovigen in de Servische orthodoxe kerken te bereiken en te helpen groeien in hun relatie tot Jezus.
  • Bid om bescherming voor onze vertalers en proeflezers en hun gezinnen, en dat ze alle projecten op tijd klaar zullen krijgen.