sluit
Shop Doneer

Leren door verdrukking

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 97

Leren door verdrukking
We lezen vandaag een Bijbeltekst over verdrukking en het doel ervan; waarom er verdrukking komt in ons leven. Ook staat er hoe we daarop moeten reageren. Er is immers geen mens die niet vroeg of laat de een of andere vorm van verdrukking meemaakt in zijn leven. Lees wat de psalmist erover zegt, en wat hij ervan heeft geleerd:Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht.Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren. Ik weet, HEERE, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn en dat U mij in Uw trouw verdrukt hebt.(Psalm 119:67, 71, 75)Je merkt dat de psalmist verdrukking niet beschouwt als iets rampzaligs. Hij ziet het als een middel tot correctie. Het is iets wat hij nodig heeft om zijn leven bij te sturen.Hij zegt: Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, en dat heb ik geweten… Nu echter, neem ik Uw woord in acht. Ik heb mijn les geleerd: gehoorzamen is meer dan de moeite waard!Tenslotte zegt hij: Heer, U hebt mij in Uw trouw verdrukt. U hebt het niet gedaan omdat U wreed was of omdat U kwaad op mij was. U hebt het gedaan om mijn leven op orde te brengen, om me terug te halen van mijn eigen, verkeerde weg naar Uw weg, zodat ik de weg van de vrede weer vind.Zit jij misschien midden in een uur van verdrukking? Ga niet vechten. Ga niet argumenteren met God. Vraag Hem wat de reden is. God verdrukt je in Zijn trouw. Hij heeft er een reden voor. Hij probeert je van iets af te brengen, of om je van een verkeerde weg af te leiden, en vervolgens op de goede weg. Dat is een leven in gehoorzaamheid aan Zijn wetten.

Vader, dank U wel dat U mij in Uw liefde afleidt van wegen die niet goed voor mij zijn en dat ik mag wandelen in uw wegen en dat ik de werken mag doen die U al van tevoren heeft bereid. Dank U Heer, voor het getuigenis van Uw liefde door mij heen. Amen.