Shop Doneer

Let op wat je hoort

Leestijd: 2 min.

In Markus 4 zegt Jezus: Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen (vers 23). Persoonlijk denk ik dat je mag interpreteren: ,,Als iemand oren heeft om Gods stem te horen, laat hij horen.” Ik gaf al eerder aan dat we niet geboren worden met een natuurlijk vermogen om Gods stem te horen. Dat vermogen moeten we ontvangen van de Heilige Geest en het daarna ook blijven ontwikkelen.

Jezus vervolgt: En Hij zei tegen hen: Let erop wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden, en aan u die hoort, zal er meer bij gegeven worden. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft.(Markus 4:23-25)

Jezus ontvouwt hier drie principes. Ten eerste, de basisvoorwaarde is in staat te zijn om Gods stem te horen.

Ten tweede, door het goede te horen (of door te luisteren naar de goede dingen), vergroten we onze geestelijke 'voorraden'. Aan u die hoort, zegt Jezus, zal er meer bij gegeven worden. De maatstaf die je zélf gebruikt, zal ook voor jou gebruikt worden. Hoe meer je je eraan overgeeft om Gods stem te horen, hoe meer God zichzelf aan jou zal teruggeven. Met andere woorden, wijbepalen de maatstaf waarmee God zichzelf aan ons zal geven. De maatstaf waarmee wij horen, is de maatstaf waarmee God zichzelf aan ons meedeelt.

Het derde principe is dat door verkeerd horen onze geestelijke voorraad juist kleiner wordt en uiteindelijk gaan we dan geestelijk failliet. Jezus zegt: Wie heeft, aan hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. In de loop van mijn bediening ben ik christenen tegengekomen die geestelijk totaal aan de grond zaten, volledig bankroet, terwijl ze in vroeger tijden beslist Gods zegen hadden ervaren in hun leven. Hoe was dat gekomen? Ze hadden het vermogen verloren om te horen (of: ze waren gestopt dat vermogen te ontwikkelen) en waren begonnen te luisteren naar de verkeerde dingen.

Ze hadden God beperkt en zichzelf geopend voor verkeerde, negatieve bronnen, die hen tenslotte geestelijk hadden geruïneerd.

De keus is aan jou: laat jij God overstemmen door andere geluiden en laat je je afnemen wat je al hebt ontvangen? Of kies je ervoor iemand te zijn die hoort... Iemand aan wie meer wordt bijgegeven?

Gebed van de dag

Vader, dank U wel, dat ik geen bijzondere prestaties hoef te leveren om mijn geestelijke voorraden te vergroten, maar dat ik slechts hoef te luisteren naar Uw stem. Dank U wel voor deze mooie belofte. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ROEMENIË

Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar de uitzendingen van ‘Radio De erfenis van Derek Prince’ in het Roemeens vertaald en nagesynchroniseerd. Bid dat door middel van Internet radio en YouTube de programma’s een grote impact zullen hebben op personen en op de Roemeense Kerk in het algemeen.