Shop Doneer

Leven

Leestijd: 4 min.

Het bloed van Jezus redt ons niet alleen van de zonde, het geeft ons ook iets positiefs: leven.

Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. (Leviticus 17:11)

Dit is een fundamenteel en heel belangrijk principe: het bloed bewerkt verzoening voor de ziel. Het leven van God zelf – het leven van de Schepper – ontvangen we door het bloed van Jezus.

Met ons menselijke (geschapen) verstand kunnen we op geen enkele manier bevatten wat dat betekent, want de Schepper is oneindig veel groter is dan alles wat Hij heeft geschapen. Als we toch eens begrepen wat de totale kracht van het bloed van Jezus behelst. Er is meer levenskracht in één druppel van Jezus’ bloed, dan in het hele rijk van satan. Het bloed van Jezus bevat namelijk het eeuwige, ongeschapen, onmetelijke leven van God Zelf, een leven dat al bestond voordat er ooit iets was geschapen. Laten we met deze gedachte in ons hoofd eens kijken naar Johannes 6:

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. (Johannes 6:53-57)

Mijn bediening als christen is begonnen in 1946, in een Arabische stad ten noorden van Jeruzalem, Ramalla geheten. De taal die wij toen thuis spraken was Arabisch. En altijd als ik denk aan die geweldige en belangrijke instelling van het Avondmaal, moet ik altijd terugdenken aan hoe de bekeerde Arabieren het zeiden: ,,Laten we het bloed van Jezus drinken.” Dat was niet één of andere overgeestelijke uitspraak, maar dat was gewoon hun uitdrukking voor het Avondmaal. Je kunt het op vele manieren tot je nemen, maar ik persoonlijk ontvang leven uit Jezus’ bloed, als ik het Avondmaal vier. Sommigen van ons hebben te horen gekregen dat we het alleen ‘ter nagedachtenis’ doen. Maar dat is niet wat Jezus leerde. Hij zei: ,,Je eet Mijn vlees en je drinkt Mijn bloed.” De meningen zijn verdeeld over hoe het voor ons tot leven kan worden. De Rooms Katholieke en liturgische kerken geloven dat het geheiligd wordt door een priester. Persoonlijk geloof ik dat niet. Ik geloof dat het gebeurt door geloof. Als ik het ontvang, gelovend wat Jezus in Zijn woord heeft gezegd, wordt het voor mij precies datgene wat Hij gezegd heeft: Hij geeft ons leven. Paulus zegt:

De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? (1 Korinthiërs 10:16)

Iets verderop herinnert Paulus ons eraan hoe het Avondmaal werd ingesteld:

Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. (1 Korinthiërs 11:23-26)

Het is helemaal waar dat we dit doen om Hem te gedenken, maar wat doen we dan precies ter nagedachtenis van hem? We nemen Zijn lichaam. Voor mij is dit geen doctrine of theorie, maar een levende werkelijkheid.

Mijn vrouw Ruth en ik waren gewend om elke morgen als man en vrouw samen de ‘maaltijd des Heren’ te vieren. Elke ochtend brak ik dan het brood en zei: ,,Heer Jezus, we ontvangen dit brood als Uw vlees.” En dan aten we het. Daarna namen we samen de beker en zei ik: ,,Heer Jezus, we ontvangen deze beker als Uw bloed.” Dan zei ik: ,,Terwijl we dit doen, verkondigen we Uw dood totdat U terugkomt.”

Als je het Avondmaal viert, verkondig je Zijn dood totdat Hij komt. Daarmee sta je buiten de context van het huidige moment. We hebben geen verleden behalve het kruis, geen toekomst behalve Zijn wederkomst. We verkondigen Zijn dood totdat Hij komt. En elke keer dat we dit doen, herinneren we onszelf aan het feit dat Hij wederkomt. Om dit met woorden te bevestigen kunnen we zeggen: Heer Jezus, als ik Uw bloed drink, ontvang ik Uw leven, het leven van God – een goddelijk, eeuwig leven zonder einde.


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U dat ik door Uw bloed Uw leven mag ontvangen. Als ik Uw lichaam eet en Uw bloed drink, blijf ik in U en U blijft in mij. Zo zal ik leven door U, een goddelijk, eeuwig leven zonder einde. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

ETHIOPIË

Pastor Yemane die lange tijd onze zendingswerker in Ethiopië is geweest, is in oktober naar de Heer gegaan. Hij heeft veel boeken van Derek vertaald en uitgegeven in het Amhaars en het Tigrina. Zijn trouwe dienst aan de Here Jezus had als resultaat dat veel mensen hier nieuw leven, bevrijding en vrijheid in Christus hebben gevonden. We danken God voor de vrucht van Yemane’s leven en bediening! Bid om troost voor zijn familie; bid ook dat de Heer meer werkers voor DPM doet opstaan in dit land, zodat het werk door kan gaan.