Shop Doneer

Leven als zout en licht

Leestijd: 3 min.

In ons nieuwe studie-avontuur zullen we ons verdiepen in de belangrijke verantwoordelijkheid die wij – als kinderen van God – hebben voor het land waarin we leven. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat Gods Woord veel over deze opdracht te zeggen heeft. De Bijbel maakt duidelijk kenbaar dat wij als christenen zelf verantwoordelijk zijn voor de samenleving en het land waarin we wonen. Jezus zei in Mattheüs 5:13-14:

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Helaas is een groot deel van de christenen er nog niet eens mee begonnen om over deze belangrijke verantwoordelijkheden na te denken.

Vele landen in de wereld vandaag staan aan de vooravond van misschien wel de grootste crisis in hun hele geschiedenis. Hoe tragisch zou het zijn als wij, kinderen van God, in deze tijd van crisis niets zouden bereiken wat enige betekenis heeft voor ons land, of wat een positief effect zou hebben op de wereld om ons heen! Als dat het geval zou zijn, dan geloof ik dat we zouden tekortschieten in wat Jezus van ons vraagt. Met dit in gedachten, zullen we de komende periode kijken naar onze strategische positie als kinderen van God in ons land. Als zodanig hebben we zowel voorrechten (waarvan we er de afgelopen periode vele hebben gezien) alsook belangrijke verantwoordelijkheden.

De belangrijke instructie van Jezus uit Mattheüs 5 zullen we de komende tijd zo praktisch mogelijk gaan bespreken, zodat het onderwijs nuttig en toepasbaar is.

Ooit hoorde ik een prediker spreken over de moeilijke geestelijke situatie in de Verenigde Staten, die steeds verder verslechterde. Hoe waar vele van zijn punten ook waren, het was beslist geen goed nieuws. En dat terwijl het Evangelie 'goed nieuws' betekent; het hoort dus goed nieuws te zijn! Het Evangelie is altijd positief. Jezus Christus kwam nooit in een situatie dat Hij ging zitten, Zijn handen weifelend omhoog deed en zei: ‘Tsja, het spijt me. Er is niets aan te doen.’ Aan het einde van zijn prediking deelde de predikant in de VS nog kort dat hij geloofde dat we een opwekking van de Heilige Geest nodig hadden. Ik vertrouw erop dat ik hem recht doe, maar ik geloof niet dat hij ook maar met één zin duidelijk heeft gemaakt hoe we dan een opwekking van de Heilige Geest zouden kunnen krijgen.

De komende tijd zullen we ontdekken wat wij kunnen doen om de gang van zaken in ons land op een positieve manier te veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat vele landen verandering nodig hebben en ook werkelijk kúnnen veranderen. Ik geloof ook dat wij de mensen zijn die deze verandering teweeg kunnen en moeten brengen. Jij en ik zijn vertegenwoordigers van het goede nieuws. Wij kunnen leven als zout en licht!

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U mij gered heeft door het kostbaar bloed van Jezus! Dank U voor de vele aspecten daarvan die ik heb mogen leren kennen. Maar dank U dat U ook een toekomstplan heeft met mijn redding. Ik wil Uw naam eer brengen Heer. Geef mij de kracht van Uw Heilige Geest om in deze tijd te leven als zout en licht!


Gebed voor DPM wereldwijd

MALAWI

Bid om een geslaagde druk van Dereks Fundament van geloof door Bijbelstudie in het Chichewa. Een gevangenispastor die verantwoordelijk is voor 33 gevangenissen in Malawi zal deze boeken verspreiden.