Shop Doneer

Leven in de Zoon

Leestijd: 2 min.

Door te geloven in het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus voor ons, door Hem de schuld van onze zonden te laten dragen, ontvangen we rechtvaardigheid door geloof. In die rechtvaardigheid kan ik God, de dood en de eeuwigheid onder ogen komen zonder angst en beven.

In zijn eerste brief schreef de apostel Johannes:

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:11-13)

God heeft een getuigenis aan alle mensen gegeven dat Hij ons eeuwig leven aanbiedt. Dit leven is in de persoon van Zijn Zoon, Jezus Christus. Als we Jezus Christus ontvangen, dan hebben we in Hem eeuwig leven ontvangen.

Zie je dat dit gedeelte in de tegenwoordige tijd staat?

Wie de Zoon heeft, heeft het leven...

Het is niet iets wat pas gaat gebeuren na het sterven. Het is iets wat nu al gebeurt in ons leven op aarde. Als je wacht op de dood voor je dit leven wilt ontvangen, heb je te lang gewacht. Regel het nu! Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Verzeker je ervan dat je dat leven hebt.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw offer. Ik weet dat ik het leven nu al heb ontvangen, omdat ik de Zoon heb. Dank U dat ik ben gerechtvaardigd door geloof! Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.