Shop Doneer

Leven naar Gods wil - het verhaal van Derek

Leestijd: 3 min.
Weekthema:
Praktische stappen naar heiligheid
Psalm 40:9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen (NBV: om Uw wil te doen).
Johannes 4:34: Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.
Gisteren lazen we hoe belangrijk het is om Gods taak, Gods wil voor je leven, te vinden en jezelf te heiligen voor die taak. Deze is soms dichterbij en eenvoudiger dan we denken. Zoals we gisteren al lazen, moeten we niet gericht raken op onze taak, maar deze moet voortvloeien uit onze toewijding aan en relatie met Hem. Om dit te illustreren, lezen we vandaag een passage uit de biografie van Derek.
In deze passage lezen we een deel van het gesprek tussen de biograaf, Stephen Mansfield, en Derek. Derek vertelde over de tijd dat hij net getrouwd was met Lydia en samen met haar zorgde voor de acht dochters en dat hij door zijn huwelijk met Lydia plotseling adoptievader was geworden van acht dochters. Ondanks zijn uitzonderlijk hoge opleiding en voorgeschiedenis als wetenschappelijk medewerker en professor in Cambridge, vulden zijn dagen zich nu met schoonmaken, koken, wassen en luiers verschonen. Daarnaast deelden hij en Lydia Gods Woord met de mensen uit hun omgeving in Ramallah. De biograaf vraagt Derek naar zijn ambitie in die tijd:
"Ik begrijp het echt niet, Derek."
"Ik weet dat je het niet begrijpt. Jij bent van een andere generatie."
"Je bedoelt dus echt dat je geen passie had die je dreef, geen droom voor de toekomst?"
"Ik had wel een passie, maar dat was het dienen van de Heer. Zie je, we dachten anders in die tijd. We wilden de Heer kennen en leven naar Zijn weg. We geloofden dat de toekomst zich zou ontvouwen langs een weg van gehoorzaamheid van moment-tot-moment."
"Dus je had geen ambitie, geen vurige zoektocht naar je bestemming?"
"Ik kan je in alle oprechtheid vertellen dat elke ambitie mij vreemd was. Daarmee bedoel ik niet dat ik geen hoopvolle verwachting had, of geestelijke passie. Ik had eenvoudig geen ambitie. Wat die bestemming betreft, ik denk dat dat woord vandaag vaak gebruikt wordt als een onbewuste dekmantel voor het bouwen van een eigen koninkrijkje, of de zucht naar macht."
"Maar geloof je dan niet dat mensen gemaakt zijn voor een doel?"
"Jawel, maar dat doel is het kennen van de Heer. De betekenis van het leven is relatie. De toekomst komt vanzelf door het najagen van Hem, niet het najagen van de toekomst."
"Je weet dat het idee van bestemming en van een beloofde toekomst vandaag de dag erg populair is in christelijke kringen?"
"Ik weet het. Ik herinner me een groot christelijk tijdschrift, waarin ik advertenties las van dynamische mannen en profetische conferenties en seminars waarin je je bestemming kon leren kennen. Het kwam op mij over als een soort prostitutie - een soort schijnwerkelijkheid die te koop werd aangeboden. Toen ik het blad gelezen had en weggelegd, had ik behoefte aan een frisse douche."
"In jouw dagen was dat dus anders...""Nou, laat ik het zo zeggen: totdat ik naar Londen kwam, had ik eigenlijk nauwelijks contact gehad met de georganiseerde Kerk. Maar dit kan ik zeggen: de hoop die brandde in mijn hart was de Heer te kennen en Zijn wil te doen. Het was aan Hem, zo geloofde ik, om door mijn gehoorzaamheid heen de toekomst vorm te geven."

Vader, dank U wel, dat ik niet op zoek hoef te gaan naar mijn bestemming, maar dat U mij daar brengt als ik in gehoorzaamheid leef. Ik wil elke vorm van ambitie voor Uw voeten neerleggen. Ik wil de taken doen die U mij geeft, hoe eenvoudig ook, doen vanuit gehoorzaamheid aan U. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw wil te doen. Amen.