Shop Doneer

Lidmaatschap zonder gezag

Leestijd: 2 min.

De grondbetekenis van het woord dat we gewoonlijk vertalen met gemeente is ‘een wettige of beslissingsbevoegde samenkomst’. Van de Griekse volksvergadering te Efeze waren veel mensen uitgesloten. Maar hoe zit dat met de samenkomst van de Heer Jezus Christus? Jezus zelf vertelde ons:

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. (Mattheüs 16:15-18)

De openbaring dat Jezus de Messias is – de openbaring waarop Jezus Zijn Kerk zal bouwen - kwam niet voort uit Petrus’ natuurlijke verstand of logica. Ze was afkomstig van God de Vader door de Heilige Geest. Ze openbaarde Jezus van Nazareth niet als de zoon van de timmerman, die Petrus immers al kende, maar als de eeuwige Zoon van God, de Messias.

We kunnen niet behoren tot de ‘regerende samenkomst’ voordat we zo’n levensveranderende, persoonlijke ontmoeting met Jezus hebben gehad. Ik geloof dat vandaag de dag aan miljoenen mensen lidmaatschap van de Kerk is toegekend, zonder dat zij deze fundamentele openbaring ontvangen hebben. En dus kan de Kerk niet functioneren in haar volle autoriteit, omdat haar leden eigenlijk niet in aanmerking komen om aanwezig te zijn in de ‘regerende vergadering’!

Laten we, omdat Jezus zelf Petrus tot voorbeeld stelde, datgene wat er tussen hen gebeurde, gebruiken om de procedure te illustreren.

  1. Er was een directe confrontatie: Petrus ontmoette Jezus persoonlijk, van aangezicht tot aangezicht. Er stond niemand tussen hen in, geen bemiddelaar of tussenpersoon.
  2. Er werd een openbaring geschonken: de openbaring werd geschonken door God de Vader door de Heilige Geest. Zonder die openbaring kon Petrus niet geweten hebben wie Jezus werkelijk is.
  3. Er was een erkenning van de openbaring: Petrus erkende de openbaring toen hij antwoord gaf op Jezus’ vraag.
  4. Er was een belijdenis van de openbaring: Petrus beleed hardop: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God.

Gebed van de dag

O Heer Jezus, ook ik wil luid en duidelijk achter de verklaring van Petrus gaan staan en tegen U zeggen: “U bent de Christus, de Verlosser, de Zoon van de levende God!” Dank U, Heer Jezus, dat U ook mijn Verlosser bent! Ik erken U en aanbid U, Heer Jezus. Gebruik mij in Uw dienst! Amen

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.