Shop Doneer

Liefde is het einddoel

Leestijd: 2 min.
Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. (1 Johannes 3:14)

Opnieuw zien we een heldere tegenstelling: dood en leven. En de beslissende factor is liefde. De broeders (en zusters) liefhebben is leven, hierin tekortschieten is de dood. Een tussenweg tussen leven en dood bestaat niet. Dit is een feit in de natuurlijke wereld, letterlijk 'halfdood' bestaat niet, en het is ook waar in het geestelijke en het morele.

Liefhebben is een gebod. De Bijbel bevat vele geboden die gaan over verschillende gebieden van ons leven, maar Jezus vat ze allemaal samen in één gebod, dat boven alle andere staat:

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34-35)

Door dit gebod te gehoorzamen, vervullen we de hele wet:

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Galaten 5:14)

Liefde is het einddoel waarvoor alle andere geboden zijn gegeven:

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof.
Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. (1 Timotheüs 1:5,6)

Iedere religieuze activiteit waar geen liefde uit voortkomt, is verspilde moeite. Dit moet ons uitgangspunt zijn, als we ons hebben voorgenomen Gods geboden te gehoorzamen. Laten we ons afvragen: is Gods liefde terug te vinden in alle terreinen van mijn leven?

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik mag leven door Uw dood. Dank u wel voor Uw kostbare bloed dat mij heeft schoongewassen. Leer mij liefhebben uit een rein hart. Laat mijn daden voortkomen uit de liefde die U in mij legt. Amen.

Meer lezen van Derek Prince

Meer lezen van Derek PrinceDeze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen van Derek Prince, bijvoorbeeld over Gods liefde voor mensen? Kijk dan eens bij deze titels:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.