Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Liefde versus haat

Leestijd: 3 min.

We lazen al diverse tegenstellingen, waaronder haat en liefde. Het is dus haat óf liefde. Even verderop in hetzelfde hoofdstuk, richt Johannes onze aandacht op wat we liefhebben. Hij zegt in 1 Johannes 2:15-16:

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.

Hier twee voorwerpen van liefde die elkaar buitensluiten. Als we de Vader liefhebben, zullen we deze wereld niet liefhebben. Als we deze wereld liefhebben (en met 'de wereld' bedoelt het Nieuwe Testament alle mensen en activiteiten die niet onderworpen zijn aan de heerschappij van Jezus Christus), kunnen we niet zeggen dat we de Vader liefhebben. Het één sluit het ander uit, en dat geldt voor alle tegenpolen die we hebben bekeken. Dat is karakteristiek voor de morele categorieën die God hanteert. In 1 Johannes 3:8-9 staat:

Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.

Merk op dat er volgens Gods Woord slechts twee verschillende bronnen van invloed, gezag en leiding in ons leven kunnen bestaan: de duivel of God. Ruimte voor een derde optie is er niet, hoewel veel mensen in onze tijd dat wel geloven (bijvoorbeeld: 'je moet de kracht vinden in jezelf...'). Dit druist in tegen de autonome mens van vandaag, die denkt dat de goddelijke inspiratie te vinden is in zijn eigen gedachten. Nee, laten we kiezen slechts één bron van invloed en gezag en leiding toe te laten in ons leven, door ons denken te vullen met Gods gedachten.

Gebed van de dag

Dank U wel, Vader, dat door Uw Zoon Jezus, ik niet langer uit deze wereld ben maar uit U. U maakt alle dingen nieuw! Ik kies ervoor om U toe te laten in mijn leven. Help mij om mij volledig toe te wijden aan U. Ik heb deze wereld niet langer lief, maar U Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.

Meer lezen van Derek Prince

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen van Derek Prince, bijvoorbeeld over Gods liefde voor mensen? Kijk dan eens bij deze titels:

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.