Shop Doneer

Liefde voor iedereen

Leestijd: 3 min.

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord bewaart, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. (1 Johannes 2:4-5)

Dit vers is als twee zijden van een munt. Ten eerste tonen we onze liefde voor God door Zijn Woord te gehoorzamen. En ten tweede, als we Zijn Woord gehoorzamen, werkt God Zijn liefde in ons karakter uit. De opbouw van ons karakter kent zeven opeenvolgende fasen.

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. (2 Petrus 1:5-7)

Het beginpunt van alles wat God doet, is geloof. Maar nadat God ons geloof gegeven heeft, komt het proces van karakterontwikkeling.

  • Voeg aan uw geloof de deugd toe. Het woord ‘deugd’ is ook te vertalen met ‘uitmuntendheid’. Dit is een kenmerk van een christen. Wees nooit laks of slordig in wat je doet. We moeten ons geloof ondersteunen met uitmuntendheid.
  • … aan de deugd kennis. Dat betekent hoofdzakelijk de kennis van Gods wil en de kennis van Zijn Woord. De kennis kun je ontdekken door Zijn Woord grondig te bestuderen.
  • … aan de kennis zelfbeheersing.Er is een punt waar je vastloopt in de vorming van je karakter, als je niet leert jezelf te beheersen.
  • aan de zelfbeheersing volharding. Hou vol! Je loopt tegen een muur in je karaktergroei, als je niet leert te volharden. Je zult het anders steeds opgeven voordat je de volgende fase in je karakterontwikkeling bereikt.
  • ... aan de volharding godsvrucht.Godsvrucht of heiligheid, wordt ontwikkeld door de Heilige Geest toe te staan ieder aspect van je persoonlijkheid te leiden en te beheersen.
  • aan de godsvrucht broederliefde. Dat is ons getuigenis naar de wereld. Jezus zei: Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
  • en aan de broederliefde liefde (voor iedereen). Goddelijke liefde, agapè-liefde. Dat is de perfecte liefde die God voor ons heeft. Ze begint als de Heilige Geest Gods liefde in onze harten uitstort, maar ze bereikt haar hoogtepunt in de ontwikkeling van onze karakters. Het verschil tussen broederliefde en goddelijke liefde is dat we bij broederliefde onze broeders en zusters liefhebben, die op hun beurt ons liefhebben. Bij de goddelijke liefde hebben we ook hen lief, die ons haten, en die zelf liefdeloos zijn.

Hiermee komen we terug op het onderwerp van afwijzing. Wat bewijst, dat je werkelijk van deze wonden genezen bent? Kan God je goddelijke liefde geven voor de persoon, die jou heeft verworpen? Kun je terugkeren naar een liefdeloze ouder en zeggen: ,,Ik hou van u”. Kun je een gebed uitspreken voor je ex-echtgenoot en God vragen hem of haar te zegenen? Dit is de meest onlogische, onnatuurlijke stap die de wereld zich maar kan voorstellen. Maar Gods liefde is dan ook bovennatuurlijk: ze staat ver boven alles wat we door onze eigen inspanningen kunnen bereiken.

Dit is waarschijnlijk een van de grootste zegeningen die voortkomen uit genezing van afwijzing. Je kunt een vat worden voor de liefde van God naar anderen die verwond zijn, net zoals je dat zelf was.

Gebed van de dag

Vader, ik wil mij toewijden aan de ontwikkeling van mijn karakter om Uw uitgestorte liefde meer en meer te kunnen doorgeven aan diegenen die verwond zijn. Ik wil ook hen liefhebben die zelf liefdeloos zijn. Dank U wel, dat Uw liefde zo overvloedig is, dat die nooit tekort schiet, ze is genoeg om liefde te hebben voor iedereen! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SERVIË

  • Veel Servische gelovigen hebben de moed verloren om in het land te blijven, door de slechte politieke en economische situatie. Bid dat, in plaats van te vertrekken en zo de plaatselijke kerken te verzwakken, Dereks onderwijs hen zal aanmoedigen te blijven en te vertrouwen op Gods beloften.
  • Bid om nieuwe partners in Servië die kunnen helpen meer mensen met Dereks onderwijs te bereiken.