Shop Doneer

Liefde zonder vrees

Leestijd: 3 min.

In Efeziërs 3:16-19 bidt de apostel Paulus een gebed voor het volk van God. Hij bidt vooral dat we allemaal de ervaring van Gods agape-liefde zullen binnengaan.

...opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Ik wil wijzen op een paar basisprincipes in dit gebed van de apostel Paulus. In de eerste plaats zegt hij in vers 16: ...opdat u met kracht gesterkt wordt door Zijn Geest in de innerlijke mens... Dus het is alleen door de Heilige Geest; op bovennatuurlijk gebied. Ons natuurlijke verstand, ons natuurlijke redeneren, zelfs de natuurlijke, emotionele reacties van ons als mensen, brengen ons niet in het rijk waarover God hier spreekt.

Verder zegt hij dat het is door geloof: ...opdat Christus door het geloof in uw harten woont... Het kan alleen realiteit worden door geloof. Het is niet alleen weten, het is geloven.

Als we reageren in geloof, dan komen we dit rijk binnen. Maar als we niet bereid zijn dit geloofsantwoord te geven – als we niet bereid zijn verder te gaan dan het niveau van onze eigen redenering en ons eigen verstand, dan kunnen we al datgene waar Paulus hier over schrijft, niet binnengaan.

Ook spreekt hij over het kunnen begrijpen van …de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus... Er bestaat geen meetlat die deze dimensies kan meten. Deze dimensies, die niet kunnen worden gemeten door het intellect, kunnen alleen in geloof door de Heilige Geest worden onderkend.

Daarna komt de climax: we mogen deze liefde die de kennis te boven gaat, leren kennen. Hoe kun je liefde kennen die de kennis te boven gaat? Het is door geloof, door overgave, door het uitstappen voorbij de grenzen van wat te beredeneren is, vertrouwend op de liefde van God, je aan Zijn liefde overgevend – geen voorwaarden, geen reserves, geen condities vooraf. Ik geloof dat dit ons juiste antwoord is op Gods ongebreidelde, overvloedige liefde.

Je bent geworteld en gegrond in Gods eindeloze liefde.

Gebed van de dag

Lieve Heer, dank U wel dat Uw liefde voor mij onuitputtelijk is en nooit ophoudt! Ik bid Heer, dat die liefde vanuit mijn leven ongebreideld en overvloedig zal stromen naar mijn familie, de mensen die U mij in mijn netwerk geeft, en verder naar iedereen die Uw onuitputtelijke liefde in deze tijd zo hard nodig heeft. Amen.

Onderwijs van Derek over Gods liefde

Wil je meer lezen over Gods liefde? Bekijk eens een van de volgende boeken:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over hoe waardevol je bent. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.