Shop Doneer

Lofprijs als geestelijk wapen

Leestijd: 4 min.

Gisteren zagen we dat als we hebben gevast, zijn samengekomen en hebben gebeden op basis van de beloften van Gods Woord, de Heilige Geest dan begint te bewegen en zien we glashelder: De strijd is aan de Heer! De overwinning komt! Vandaag gaan we hier nog wat verder op in en bekijken we lofprijs als vijfde wapen.

Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE. (2 Kronieken 20:18)

Je zou gemakkelijk het enorme gewicht en de kracht van dit korte zinnetje over het hoofd kunnen zien. Je kunt vers 18 lezen zonder je voor te stellen wat het betekent, als duizenden mensen tegelijk op de grond neervallen en zich buigen voor de Heer. (In heel wat kerken vandaag zou zo'n reactie waarschijnlijk beoordeeld worden als wanordelijk en ongepast...)

Waarom vallen mensen onder de kracht van God? Dit verhaal geeft ons een voorbeeld. Het was niet omdat een predikant zei: ‘Laten we nu allemaal gaan knielen...’ Nee, in plaats daarvan kwam er iets over de mensen in deze samenkomst, op zo'n manier dat ze gewoon niet meer konden staan in deze Aanwezigheid...

Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we over soortgelijke situaties, bijvoorbeeld hoe de heerlijkheid van de Heer binnenkwam in de tempel van Salomo. De priesters konden niet meer staan om te dienen, door de kracht van Gods heerlijkheid. De Bijbel zegt immers dat alle vlees is als gras, en dat wanneer de wind van de Geest op het gras blaast, het gras verdort en de bloem afvalt (zie Jesaja 40:6-8). In de aanwezigheid van Gods Geest verdort ons vlees gewoonweg.

Lofprijs als geestelijk wapen

Nu komen we bij de vijfde stap naar overwinning. Want wat gebeurde er vervolgens? We hebben nog één wapen te behandelen, en het is volledig toereikend: lofprijs.

En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, stonden op om de HEERE, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. (2 Kronieken 20:19)

Ik ben dankbaar voor die luide stemmen. Sommige mensen zeggen wel eens: ‘Ik prijs de Heer vooral thuis.’ Dat is absoluut geweldig, maar laten we het niet alleen maar beperken tot thuis. Laat het naar buiten komen! In de geschikte seizoenen moeten we de Heer samen lofprijzen met luide stem. Ik kan niet zo heel goed zingen, maar mijn stem is aardig luid en ik ben altijd bereid om die te gebruiken om de Heer te prijzen!

De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: (hij gaf hen een woord van bemoediging) Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! (2 Kronieken 20:20-21)

In elke situatie waarin je geconfronteerd wordt met een vijand - of het nu gaat om een groot probleem, angst, ziekte of een demonische onderdrukking - laat altijd je lofprijs vooropgaan als je de vijand tegemoet treedt.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de bovennatuurlijke openbaring dat in elke probleemsituatie altijd mijn lofprijs voorop moet gaan... Want de strijd is niet van mij, maar van U! Geef mij moed en Uw goddelijke kracht Heer, om op die manier te leven, voor mijzelf en ook als bemoediger voor anderen! Amen.

Lofprijs - boeken en proclamatiekaarten

Deze overdenking komt uit het boek Leven als zout en licht. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.