Shop Doneer

Lofprijs brengt de duivel tot zwijgen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen
Lofprijs is een geestelijk wapen waarmee we de duivel tot zwijgen kunnen brengen. Dat is een van de belangrijkste feiten in de Bijbel. Uit het oogpunt van praktisch leven als christen, heeft God je een manier gegeven om de duivel het zwijgen op te leggen. In Psalm 8:3 staat:
Door de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, om uw tegenstanders te verslaan, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
De psalmist die tot God sprak, heeft het over 'vijanden' (meervoud) en 'de vijand en de wraakzuchtige' (enkelvoud). Die laatste is de duivel zelf. Het meervoudswoord 'vijanden' zijn boze geesten die satan tegen ons inzet. Vanwege satan en zijn boze geesten heeft God ons een sterk fundament gegeven zodat we de duivel het zwijgen kunnen opleggen.
Dit vers wordt ook geciteerd door Jezus, in het Evangelie van Matteüs. Het citaat is een openbaring over de volle betekenis van de Psalm. Jezus is in de tempel de zieken aan het genezen. De kinderen rennen door elkaar en roepen: Hosanna voor de zoon van David! (Matteüs 21:15).
Dit tot woede van de religieuze leiders, dus zeggen ze tegen Jezus: Hoort U wat zij roepen! (vers 16). Dan geeft Jezus als antwoord: Ja, hebt u nooit gelezen: Uit de mond van de jonge kinderen en van de zuigelingen hebt U voor uzelf lof tot stand gebracht? In Psalm 8 staat: een sterk fundament gelegd. Jezus legde dit uit: hebt U voor uzelf lof tot stand gebracht? Dus lofprijs is het sterke fundament om de duivel het zwijgen op te leggen. God heeft het mogelijk gemaakt om satan en al zijn boze geesten te muilkorven, door volmaakte lofprijs.
Laten we dit meenemen als gedachte (en praktijk) voor elke dag van het komende jaar: Als we God prijzen 'als kleine kinderen en zuigelingen', dan zal uit onze mond een wapen komen dat de duivel het zwijgen oplegt. En God zal verheerlijkt worden.

Dank U Heer. Ik prijs U. Ik proclameer dat ik door mijn 'volmaakte lofprijs' de duivel het zwijgen opleg en U verheerlijk, elke dag opnieuw. Vul mij met uw Geest om uw naam te prijzen, Heer, elke dag! Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Amen.