Shop Doneer

Lofprijs brengt de duivel tot zwijgen

Leestijd: 2 min.

Lofprijs is een geestelijk wapen waarmee we de duivel tot zwijgen kunnen brengen. Dat is een van de belangrijkste feiten in de Bijbel. Uit het oogpunt van praktisch leven als christen, heeft God je een manier gegeven om de duivel het zwijgen op te leggen. In Psalm 8:3 staat:

Uit de mond van kleine ​kinderen​ en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

De psalmist die tot God sprak, heeft het over 'vijanden' (meervoud) en 'de vijand en wraakzuchtige' (enkelvoud). Die laatste is de duivel zelf. Het meervoudswoord 'vijanden' zijn boze geesten die satan tegen ons inzet. Vanwege satan en zijn boze geesten heeft God ons een sterk fundament gegeven zodat we de duivel het zwijgen kunnen opleggen.

Dit vers wordt ook geciteerd door Jezus, in het Evangelie van Mattheüs. Het citaat is een openbaring over de volle betekenis van de Psalm. Jezus is in de tempel de zieken aan het genezen. De kinderen rennen door elkaar en roepen: Hosanna de zoon van David! (zie Mattheüs 21:15) Dit tot woede van de religieuze leiders, dus zeggen ze tegen Jezus:

Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? (vers 16).

Dan geeft Jezus als antwoord:

...Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge ​kinderen​ en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?

In Psalm 8:3 staat:

...een sterk fundament gelegd.

Jezus legde dit uit:

hebt U voor uzelf lof tot stand gebracht?

Dus lofprijs is het sterke fundament om de duivel het zwijgen op te leggen. God heeft het mogelijk gemaakt om satan en al zijn boze geesten te muilkorven, door volmaakte lofprijs.

Laten we dit meenemen als gedachte (en praktijk) voor elke dag van het komende jaar: Als we God prijzen 'als kleine kinderen en zuigelingen', dan zal uit onze mond een wapen komen dat de duivel het zwijgen oplegt. En God zal verheerlijkt worden.

Gebed van de dag

Dank U Heer. Ik prijs U. Ik spreek uit dat ik door mijn 'volmaakte lofprijs' de duivel het zwijgen opleg en U verheerlijk, elke dag opnieuw. Vul mij met Uw Geest om Uw naam te prijzen, Heer, elke dag! Ik zal voortdurend een offer van lofprijs brengen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.