Shop Doneer

Lofprijs: bron van vreugde

Leestijd: 1 min.
Een derde Bijbels feit over lofprijzing vinden we in Psalm 30:12-13. Dit heb ik heel persoonlijk en van heel dichtbij ervaren in het jaar 1975, toen ik mijn eerste vrouw verloor - zonder twijfel de meest pijnlijke ervaring van mijn leven. Maar op basis van die ervaring kan ik zeggen dat vers 12 werkelijk waar is:
U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans,
U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord.
Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen
HEERE, mijn God, ik zal U voor eeuwig loven. (HSV)
Als God ons rouwkleed wegdoet en ons van verdriet bevrijdt, dan doet Hij dat met een doel - namelijk dat 'mijn eer' Hem zal prijzen. Wat is 'mijn eer'? Het antwoord kunnen we rechtstreeks vinden in de Bijbel, door twee andere verzen bij elkaar te nemen. Eerst Psalm 16:19, waar David zegt:
Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.
Hier zien we opnieuw de term 'mijn eer' terugkomen. In verschillende versies wordt dit anders vertaald, o.a. met 'ziel' of 'heerlijkheid', maar in Handelingen 2:26 citeert de apostel Petrus geïnspireerd door de Heilige Geest deze psalm, en geeft ons inzicht in de betekenis van de term 'mijn eer':
Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop...
Wat is dus onze eer? Onze tong! De voornaamste reden dat God je een tong heeft gegeven, is om Hem te prijzen. Ieder gebruik ervan dat Hem niet verheerlijkt, is misbruik. De tong is het hoogst verheven lid, waarmee we God kunnen prijzen. En het is jouw eer, als je die gebruikt om Hem te verheerlijken.
In mijn eigen leven heb ik persoonlijk ervaren dat als je God groot maakt, alle andere dingen - zelfs diep verdriet en moeilijke situaties - klein worden. En dat herstelt je vreugde en zorgt dat je weer Gods heerlijkheid gaat weerspiegelen.

Heer, dank U dat mijn hart zich verblijdt als ik U groot maak - U herstelt mijn vreugde steeds opnieuw. Mijn tong zal ik altijd gebruiken om U te prijzen! Richt mijn oog op Uw grootheid, zodat alle andere dingen die zich verdringen om mijn aandacht - problemen, zwakte, zorgen of, ziekte - in het licht van Uw geweldige grootheid, klein worden! Amen.