Shop Doneer

Lofprijs, de plaats van triomf!

Leestijd: 1 min.
Vandaag zullen we kijken naar een tweede Bijbels aspect van lofprijs: Het is een plaats van triomf! Psalm 106:47 laat zien hoe dankzegging, gevolgd door lofprijzing, Gods volk tot volkomen overwinning kan brengen:
Red ons, HEER, onze God,
breng ons bijeen uit de andere volken,
dan loven wij uw heilige naam
en verkondigen trots uw roem.
(De King James Vertaling zegt hier: om in uw lof te triomferen)
Als we God prijzen, dan overwinnen wij. In de cultuur van het oude Rome was triomferen niet het behalen van een overwinning, maar het víeren van een overwinning die al behaald was. Dus als we God prijzen, dan vragen we Hem niet om de overwinning, maar we vieren het feit dat Hij reeds overwonnen heeft! Paulus dit het ook in 2 Korinthiërs 2:14:
God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren.
In zo'n triomftocht werd de zegevierende geneaal door de straten van Rome gereden, in een wagen die door een wit paard werd getrokken, terwijl al het volk langs de weg hem toejuichte. En de krijgsgevangenen, de verslagen vijanden, werden in ketenen achter hem aan meegevoerd.
Waar horen wij in dit plaatje? Wij zijn niet degenen die in ketenen worden meegevoerd achter de generaal, Jezus, die de overwinning heeft behaald. We staan zelfs niet langs de weg om Hem toe te juichen. Eerder rijden we in de wagen met Hem mee. En het prijzen van Hem, is als het instappen in de wagen, waarmee we de zege samen vieren!

Heer, dank U wel, dat ik niet langer geketend ben door de vijand, en zelfs niet uitsluitend toeschouwer van Uw overwinning, maar dat ik er door Uw genade zelf deel aan mag hebben. Daarom zing ik, daarom prijs ik, daarom eer ik U met mijn hele hart! Amen.