Shop Doneer

Lofprijs geeft sterkte

Leestijd: 2 min.

Psalm 8:3 leert ons het zesde Bijbelse gegeven over lofprijs: het is een geestelijk wapen. Dit is een van mijn lievelingsteksten. Het valt me moeilijk om lang te prediken zonder op enig moment Psalm 8:3 te noemen, waar David tegen God zegt:

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. (NBG)

Kijk eerst eens naar: "U hebt sterkte gegrondvest". Dit is opnieuw zo'n tekst waarbij het Nieuwe Testament commentaar geeft op het Oude. Over de laatste week van de bediening van Jezus in Jeruzalem lezen we in Mattheüs 21:15 en 16:

Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen (waarmee Hij Psalm 8:3 citeerde): Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?

Waar de psalmist zei: "U hebt sterkte gegrondvest", zei Jezus: "U hebt voor Uzelf lof tot stand gebracht". Dit leert ons dat lofprijs de sterkte van Gods kinderen is. Hoe zwak wij als mensen ook zijn, dit geestelijke wapen is niet te weerstaan. De psalmist koos het voorbeeld van de zwaksten - kleine kinderen en zuigelingen. Zelfs zij worden instrumenten van Gods kracht als zij Hem prijzen en daarmee zullen zij de vijand tot zwijgen brengen. Vergeet nooit dat God vijanden heeft en vooral die ene: 'de vijand en wraakgierige'- satan.

Ooit predikte ik in Lausanne, Zwitserland, met een Franse tolk. Ik versta Frans en luisterde daarom naar de vertaling. Nooit ben ik vergeten hoe Psalm 8:3 werd vertaald: God legt de duivel het zwijgen op.

Wanneer legt God het zwijgen op? Als wij Hem prijzen. Waarom moeten we de duivel het zwijgen opleggen? Omdat hij ons altijd maar weer, dag en nacht, aanklaagt en beschuldigt. We zouden God kunnen vragen: "Waarom legt U de duivel niet het zwijgen op?" Gods antwoord is: "Omdat Ik jullie het wapen heb gegeven waarmee je dat kunt doen." Ik heb geleerd wat een vreugde het is om het wapen van de lofprijzing te gebruiken en de duivel het zwijgen op te leggen!

Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor de geheime kracht die er schuilt in lofprijs. Leer mij dit belangrijke wapen iedere dag te hanteren en zo de tegenstander met zijn aanvallen het zwijgen op te leggen. (Neem op dit moment de tijd om God uitgebreid te loven en prijzen, en zo zijn overwinningskracht te ervaren.) Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.